10 peth am Faes B!

1.    Bydd rhywun o hyd yn gorfod cysgu yn y car am fod rhywun wedi anghofio polion y babell!
2.    Mae’r ddadl p’un ai’r Gogs neu’r Hwntws yw’r gorau yn un ddiflino!
3.    Gorfod derbyn fod y rheolau’r un peth i bawb wrth orfod arllwys eich diodydd o boteli                    gwydr i rai plastig.
4.    Gweddïo fod y Gorlan yn mynd i fod ar y safle, er mwyn prynu byrgyr caws am dri’r bore!
5.    Gwisgo ‘dry shampoo’ am y 5ed diwrnod, heb unrhyw gywilydd.
6.    Derbyn fod Gwilym Bandana yn adnabod pawb…dy’ch chi ddim tamaid gwell na’r gweddill!
7.    Canu caneuon Cymraeg o amgylch y tân, wrth garu pawb a phopeth!
8.    Teimlo fel saint wrth roi darn o bapur toiled i ddieithryn yn y portalw!
9.    Gorfod instagramio llun ohonoch chi a’ch ffrindiau wrth ymyl blociau lliwgar ‘MAES B’!
10.  Colli’r bribsyn olaf o’ch llais wrth i Yws Gwynedd gyrraedd y llwyfan!