£1,500 am astudio yn y Gymraeg. Ewch amdani!

Mae derbyn Ysgoloriaeth yn wych, ond mae derbyn Ysgoloriaeth i astudio cwrs yn dy famiaith yn anrhydedd. Dwi’n ffodus o dderbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio fy nghwrs gradd Nyrsio drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi’n derbyn £1500 am yr Ysgoloriaeth Cymhelliant, £500 y flwyddyn am gwblhau o leiaf 33% o’r cwrs/ 40 credyd y flwyddyn drwy’r Gymraeg, am dair blynedd. Mae’r broses yn un hawdd a rhwydd!

Mae’n hwb mawr i mi fel myfyrwraig, fod arian ychwanegol ar gael i astudio yn fy mamiaith, ac mae’n dangos fod gennym ni’r Cymry help i fynnu astudio yn ein hiaith. Y dewis gorau nes i oedd ymgeisio am yr ysgoloriaeth – mae’n helpu gyda costau byw, trafnidiaeth i’m lleoliadau clinigol, ac i helpu talu fy menthyciad myfyrwyr. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Anfonwch eich cais ar e-bost at –  gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk erbyn 8fed o Fai 2016.

Felly, cerwch amdani, ymgeisiwch.. does dim i’w golli, mae derbyn arian ychwannegol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn fantais enfawr i fyfyrwyr Cymru.