3 CAM HAWDD I DDEFNYDDIO’R CHWILOTYDD!

3 CAM HAWDD I DDEFNYDDIO’R CHWILOTYDD!

Coleg Cymraeg Cenedlaethol – DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Mae gwefan y Coleg Cymraeg chwiliomor hawdd i’w defnyddio!

CAM 1: Cliciwch ar y linc uchod!

 

CAM 2: Teipiwch enw cwrs yn y blwch, er enghraifft, HANES mae’r nifer o gyrsiau posib sydd ar gael i’w hastudio yn dod i fyny! Hawdd!! hanes

 

CAM 3: Ar ôl edrych ar y rhestr, mae’n bosibl i chi wedyn ddilyn y botwm arwydd i fynd ar wefan y brifysgol i chi gael dod i adnabod y cwrs yn well!

canlyniad

Wrth chwilio am gwrs mae gwybodaeth hefyd yn ymddangos yn nodi os oes modd derbyn ysgoloriaeth neu beidio! GWYCH!

Hefyd os nad ydych yn siwr pa gwrs eto na pha brifysgol, gallwch weld yr holl opsiynau posib:

Cam 1 – dewis prifysgol/ion

Cam 2 – dewis cwrs,

Cam 3 – canlyniadau yn ymddangos o’r holl gyrsiau a’r prifysgolion

chwilotydd

Mae modd lawrlwytho’r ap ar y ffôn sy’n gwneud y camau uchod hyd yn oed yn haws!

iphone-app

Ewch amdani cyn ei bod yn rhy hwyr!!