4 Diwrnod Tu Ôl I’r Camerau

telesgop
logo Telesgop

Yn ddigon ffodus i mi, fe gefais swydd yn Sioe Frenhinol Cymru 2016 fel rhedwr gyda chwmni teledu Telesgop oedd yn ffilmio ar gyfer y BBC.

Cwmni cyfryngol blaengar yw Telesgop gydag enw da a phrofiad helaeth mewn cynhyrchu cynnwys apelgar ar gyfer teledu, radio, DVDau, y we ac maent yn creu delweddau safonol iawn ar gyfer digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi!

amserlen
Amserlen

Bob nos roeddwn yn darllen dros becyn y diwrnod wedyn er mwyn sicrhau fy mod yn deall strwythr y diwrnod gan fod y pecyn yn rhoi amserlen i mi i’w ddilyn er mwyn ffilmio. Roedd fy ngwaith i yn ystod y 4 diwrnod yn cynnwys nodi (logging) amseroedd ffilmio’r camera ar ddarn o bapur ac yna rhedeg y cardiau a’r papur yn ôl at y “compound”. Yna, roedd tîm o bobl yn eu golygu ac yn eu gosod mewn trefn arbennig gyda golygiadau.  Swydd bwysig iawn yn ystod y diwrnod oedd sicrhau fod y tîm yn hapus ac felly, rhaid oedd gofyn nifer o weithiau os oedd unrhyw un eisiau coffi, tê neu eli haul ac yn sicr, erbyn dydd Iau roeddwn yn gwybod pwy oedd yn hoffi coffi gwyn neu tê du!! Tasg arall oedd bod yn gyfrifol am gadw’r arian parod ar gyfer y diwrnod, tasg weddol syml ond rhaid oedd canolbwyntio er mwyn gwneud yn siwr nad oedd unrhywbeth yn mynd o’i le gyda’r arian a’r derbynneb.

Yn Y Scanner!
Yn Y Scanner!

Ar ddiwedd y dydd roeddwn yn gwylio’r rhaglen yn y ‘scanner’. Am rhyw rheswm roedd yn brofiad eithaf emosiynol a dwi’n credu fod hyn gan fod cyment o’r ‘adrenaline rush’ yn ystod y dydd i gael popeth yn barod, roedd gweld y gwaith yn ei chyfanrwydd yn rhyddhad ac yn adlewyrchu talent y tîm! Teimlais balchder wrth wylio’r sioeau yn y ‘scanner’!

I mi, y gofynion mwyaf sy’n dod gyda swydd rhedwr ydy:

  • Bod yn hyblyg a threfnus
  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Y gallu i gymryd archebion
  • Bod yn brydlon ac yn frwdfrydig
  • Gallu gweithio yn dawel ac yn effeithiol o dan bwysau
gareth
Gareth a fi!

Roedd yr iaith Gymraeg yn sicr wedi fy helpu yr wythnos hon gan fod y rhan fwyaf o chriw Telesgop i gyd yn siarad Cymraeg. Rhoddwyd y gallu i mi i fedru cyfathrebu gyda’r tîm yn eu dewis hwy. Roeddwn hefyd yn gallu siarad gyda chyfrannwyr yn yr iaith dewisiedig.

rachael
Rhai o’r merched gyda Rachael

Cefais cyfle yr wythnos yma i weithio gyda chyflwynwyr deledu penigamp! Roedd Rachael Garside, Gareth Wyn Jones a Sara Edwards yn bobl lyfli ac yn gyflwynwyr talentog dros ben! Mae gweld y 3 wrth eu gwaith yn mwynhau yn sicr wedi fy ngwthio ymhellach i ddilyn gyrfa cyflwyno.

geifr 2
Dydd Iau; bore cynnar gyda’r geifr!

Roedd yn wythnos flinedig iawn gyda gofynion i fod ar y maes weithiau am 6:20yb er mwyn sicrhau bod y criw ffilmio yn barod ar gyfer yr amserlen oedd yn dechrau am 6:50yb! Roedd y boreuon cynnar yn her mawr i mi ond roedd coffi a gwrando ar y geifr yn ddigon i ddeffro un! Er y boreuon cynnar roedd yn agoriad llygad i mi wrth weld yr holl waith oedd yn digwydd tu ôl i’r sgrin! Fe wnes i wirioneddol mwynhau’r 4 diwrnod ac roedd gweithio gyda chriw Telesgop yn brofiad diddorol a hwyliog. Fe synnais wrth weld a theimlo agosatrwydd y tîm ac yr wyf yn ddiolchgar iawn o’r cyfle yma.

Selffi Gadael Y Maes
Selffi Gadael Y Maes