£5,000 ar gael ichi!

Dyma Emily enillodd yr ysgoloriaeth llynedd yn trafod manteision astudio ei gradd drwy’r Gymraeg a derbyn yr ysgoloriaeth!

Mae ysgoloriaeth William Salesbury ar gael i UN myfyriwr bob blwyddyn, felly os ydych chi yn bwriadu astudio 100% o’ch gradd drwy’r Gymraeg – hynny yw 120 credyd y flwyddyn. – Manteisiwch ar y cyfle ffantastig yma!! Ysgoloriaeth gwerth £5,000!

Sut i wneud cais?
Mae’r broses yn un syml iawn, coeliwch fi!

  1. Y cam cyntaf yw sicrhau bod eich cwrs yn cael ei gynnig 100% drwy’r Gymraeg. Gallwch wneud hyn drwy ymweld â Cyrsiau Cymwys Salesbury lle darperir gwybodaeth am fwy na 60 o gyrsiau gradd sydd yn gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth mewn sawl sefydliad ar draws Cymru.
  2. Yna os nad ydych wedi yn barod – ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma – Ymaelodi â’r Coleg
  3. Ac yn olaf lawrlwythwch a llenwch ffurflen gais Ysgoloriaeth William Salesbury cyn y dyddiad cau, gan arbed y ffurflen gais cyn mynd ati i’w chwbwlhau. (COFIWCH – cyn llenwi y ffurflen gais gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen amodau a thelerau Ysgoloriaeth William Salesbury a’r wefan y Coleg Cymraeg.)

Dylid anfon eich cais ar e-bost at salesbury@colegcymraeg.ac.uk erbyn y dyddiad cau – 20 Mawrth 2016.

POB LWC!

Mae’r Coleg Cymraeg yn gweinyddu’r Ysgoloriaeth hon ar ran Ymddiriedolaeth William Salesbury