£5000 i 2 ohonoch chi!

Helo a chroeso i fy mlog cyntaf! Mae’r dyddiad cau yn agosau erbyn hyn ac felly dwi am eich annog chi i wneud cais am ysgoloriaeth William Salesbury. Mae ysgoloriaeth William Salesbury ar gael i ddau berson yn unig ar draws Cymru gyfan! Fe all y bobl yma fod yn un ohonoch chi! Fues i yn ddigon ffodus i ennill yr ysgoloriaeth yma llynedd a hynny ar ôl i mi benderfynu taw man y man rhoi cais mewn gan fod ddim byd i’w golli ac yna derbyn llythyr yn dweud fy mod i wedi derbyn yr ysgoloriaeth!

Derbyn rhodd yn yr Eisteddfod      Genedlaethol am ennill yr ysgoloriaeth

Dwi ynghanol fy ail dymor yn astudio’r cwrs BA Addysg Gynradd gyda SAC ac yn sicr mi fydd yr arian yma’n gymorth anferth i mi. Dwi wedi treulio mwyafrif o’r tymor yma allan ar leoliad ac mae’r arian yn sicr yn help mawr wrth brynu amrywiaeth o adnoddau ar gyfer y disgyblion a llyfrau ac mae’r arian yn gallu cyfoethogi addysg y plant ac yn sicr yn help mawr i mi.

 

Os oes ambell i geiniog sbâr gyda chi, dwi’n siŵr byddai’r arian yn help i brynu ambell i ddrinc yn yr undeb neu dalu am dacsi ar noson mas ac mae balans banc pob myfyriwr yn gallu edrych yn eithaf isel ar adegau a byddai’r arian yma’n sorto’r sefyllfa yma dwi’n siwr.

Am fwy o wybodaeth am sut i wneud cais a gweld yr holl gyrsiau cymwys, cliciwch y linc yma!

Cofiwch ddanfon cais erbyn yr 20fed o Fawrth!!!