Amser da yn y ‘steddfod eleni!

Gweithiais am ddau ddiwrnod cyfan ar Stondin y Coleg Cymraeg a rhannu fy mhrofiad personol gyda disgyblion chweched dosbarth a rhieni ynglŷn â’r holl gyfleon a’r buddion y mae’r Coleg Cymraeg yn ei gynnig. Yna fe ddaeth hi’n amser i ganolbwyntio ar y cystadlu ar y dydd Sadwrn wrth i mi gynrychioli Aelwyd Waun Ddyfal yn y corau.

Barod i gystadlu!
Barod i gystadlu!

Ar ddydd Sadwrn cyfle i’r Prifysgolion ac Aelwydydd yw hi i gystadlu, gyda rhagbrofion yn dechrau mor gynnar a 07:30yb. Felly, trwy gydol y dydd fe ddaeth stondin Coleg Cymraeg yn gyfleus iawn i’r merched i sythu eu gwalltiau ac i’r bechgyn sicrhau fod eu gwalltiau yn ddigon derbyniol gyda’r posibilrwydd o ddarganfod un neu ddwy o ferched pert tu ôl llwyfan!

Mi ddaeth llwyddiant enfawr i Gôr Waun Ddyfal Gaerdydd o dan arweiniad Steffan Rhys Hughes, wrth i ni ddod yn ail yn y Côr Cymysg, Côr Bach a’r Côr Bechgyn, lle roeddwn yn ddigon ffodus o fod yn rhan o’r llwyddiant yma.

waunddyfal1
Waunddyfal ar y llwyfan!

Felly wrth astudio trwy gyfrwng Cymraeg, mae modd chystadlu gydag aelwydydd megis Waun Ddyfal (Caerdydd), Aelwyd JMJ (Bangor) ac Aelwyd Pantycelyn (Aberystwyth). Cyfle gwych i gymdeithasu ac ehangu ar eich profiadau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd mantais ar y cyfleoedd yma. YMUNWCH!!!