Ansicr am astudio yn y Gymraeg?

Croeso i fy mlog cyntaf!

Heb sylweddoli, mae busnesau (yn enwedig marchnata) yn ein heffeithio pob dydd. Sbardunwyd fy niddordeb yn y pwnc Marchnata wrth astudio lefel A Seicoleg yn y Chweched Ddosbarth yn Ysgol Bryntawe. Dysgais am hysbysebu isganfyddol a deallais mwy am sut mae pobl eraill yn meddwl ac yn ymddwyn; rhywbeth hanfodol wrth ddelio gyda chyd-weithwyr a chwsmeriaid.

Yn fy marn i felly, roedd y pwnc yma yn gyfle i mi ddod yn gyfforddus gyda’r byd busnes, dysgu sut mae hyrwyddo a rheoli busnesau a sicrhau swydd graddio cyffroes a chystadleuol.

Gan taw fi yn unig sydd yn siarad Cymraeg o fewn fy nheulu, sylweddolais y pwysigrwydd o gadw fy Nghymraeg yn fyw tra yn y brifysgol. Yn lwcus i mi, roedd Prifysgol De Cymru yn gynnig 1/3 o fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg a gwelais y potensial i mi ehangu’n fwy ar fy sgiliau iaith, cymdeithasu gydag eraill ac ar yr un amser, cynyddu fy nghyflogadwyedd.

Nid oeddwn yn hollol hyderus gyda fy iaith cyn dechrau fy nghwrs yn y brifysgol, felly yn ddealladwy, mae ‘neud y penderfyniad i astudio yn y Gymraeg yn gallu bod yn anodd. Peth pwysig i nodi felly yw’r holl gyfleusterau a chefnogaeth sydd ar gael i chi er mwyn eich cynorthwyo. Daw hyn o’ch darlithwyr, cyd-fyfyrwyr ac wrth gwrs, o’r coleg ei hun!

Oeddet ti’n gwybod hefyd fod modd i ti ymgeisio am ysgoloriaethau am astudio yn y Gymraeg?

I mi roedd hyn yn gyfle nad oeddwn am golli allan arno ac nid oes unrhywbeth i’w golli! Os ydych yn llwyddiannus, mae’r arian yn amlwg o gymorth wrth brynu adnoddau dysgu (a chymdeithasu!), ond trwy dderbyn ysgoloriaeth mae yna lwyth o fanteision eraill fel y Dystysgrif Sgiliau Iaith a phrofiad gwaith, sydd yn helpu chi sefyll allan wrth geisio am swyddi yng Nghymru.

Ymarfer cymaint ag y gallwch gan ei bod wir yn gwneud y byd o wahaniaeth!