Ar dramp i Ddulyn!

Dw i ar fin gorffen fy ail flwyddyn yn Aber a dw i am edrych yn ôl ar y profiadau mae’r Coleg Cymraeg wedi eu darparu i mi tu allan i’r ‘stafell ddysgu’. Mae’r cyfleoedd sydd yn dod o fod yn aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ymestyn llawer pellach na’r ystafell ddysgu yn y brifysgol! Dw i’n astudio Daearyddiaeth yn y brifysgol, ac eleni cefais y cyfle i fynd i Ddulyn ar waith maes, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg diolch i’r Coleg Cymraeg a Phrifysgol Aberystwyth! Mae hyn mond yn un o’r cyfleoedd amhrisiadwy sy’n cael ei ddarparu i ni fel myfyrwyr!

Gan fy mod i’n aelod o’r Coleg Cymraeg ac wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn ysgoloriaeth y Coleg, roedd yr arian ychwanegol yma yn fy ngalluogi i fynd ar y daith i Ddulyn wrth helpu gyda chostau teithio, prynu cyfarpar a chymdeithasu wrth sgwrs!

Mae gennym ni ddarlithwyr o’r Coleg Cymraeg yn yr adran yn Aber, felly golygai hyn ei fod yn bosib i mi wneud fy ngwaith maes trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd hyn yn fanteisiol i mi gan fy ngalluogi i gymhwyso’r wybodaeth i sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae hyn yn atgyfnerthu fy ‘CV’ ac yn dangos i gyflogwyr fy mod yn medru gweithio tu allan i adeiladau academaidd ac mewn sefyllfaoedd anffurfiol.

Cawsom wythnos hwylus yn gweithio yn Nulyn, heb anghofio am ochr gymdeithasol y daith megis ymweld â’r ffatri ‘Guinness’ a ‘Temple Bar’. Mae’r daith yn gyfle i chi ddod i nabod eich cyfoedion yn well, gweithio gydag amryw o bobl ac i wneud ffrindiau oes, sydd hefyd yn elfen mae cyflogwyr yn chwilio amdano! Pe bai chi’n cael y cyfle i fynychu gwaith maes trwy’r Gymraeg, baswn yn eich annog i wneud hynny!

Merched tu blaen mynyddoedd Wicklow yn y Parc Cenedlaethol
“Llun bach te? “