Astudio Addysg Gynradd

Shwd mae! F’enw i yw Iolo a dwi’n astudio Addysg Gynradd gyda SAC ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Rwyf yn y drydedd flwyddyn. (Y flwyddyn olaf).

Fel rhan o’m cwrs mae’n ofynnol i ni fod allan ar leoliad am gyfnod o amser. Gwneir hyn er mwyn i ni baratoi ar gyfer y byd gwaith yn ogystal â chael blas ar y maes rydym yn ceisio ymgartrefu ynddo. Nid ar chwarae bach mae dewis cwrs i astudio yn y brifysgol ac mae meddwl am fynd ar brofiad dysgu yn gallu bod yn rhwystr enfawr i rai. 

 

 Ar fy nghwrs, rydym yn mynd ar brofiad dysgu proffesiynol  (PAP) i un ysgol bob blwyddyn. Tra ar leoliad mae ‘na ofynion penodol ynglŷn â’r nifer o sesiynau sydd rhaid dysgu yn ogystal a’r nifer o blant y byddwch yn ddysgu ar yr un pryd. Cyn i chi boeni am y nifer o blant rydych yn gweithio ‘da, byddwch yn dechrau’r daith trwy weithio gyda grwpiau yn hytrach na’r dosbarth er mwyn i chi dyfu mewn hyder cyn symud mlaen at brofiadau mwy heriol megis dysgu dosbarthiadau llawn. 

 

O ran cynllunio – gwersi neu weithgareddau, nid oes cuddio fod y gwaith yn llafurus. Ond eto nid yw hyn yn agwedd a fydd yn gwthio chi o’r yfra o gwbl. Gyda phob swydd, mae ‘na bwyntiau da a phwyntiau gwael, mae cynllunio yn agwedd hynod bwysig o fewn addysg oherwydd dyma beth fydd yn paratoi’r gwersi i’r diwrnodau sy’n dilyn. Rhaid bod yn flaenllaw da’ch cynllunio oherwydd bydd ysgolion, yn y dyfodol, yn sicrhau ac yn gofyn am gynlluniau cyn i chi addysgu gwersi, pwynt i’w gofio!

 

Waw, ar ôl darllen hwn fi’n dachre gweld fod e’n drwm iawn! Y peth rwyf wedi ‘weld ar y cwrs yw, os ydych wir eisiau mynd i’r maes addysg; byddwch yn gwneud popeth y gallwch i wneud y freuddwyd hon yn realiti.

Pob Lwc!!!