Astudio Gwyddoniaeth yn y Gymraeg Rhan 2

Fy mhrofiad i o astudio yn Gymraeg :

Dwi’n astudio 40 credyd o fy nghwrs yn Gymraeg sydd yn 33%. Mae hyn yn golygu fy mod yn gwneud gwaith labordy ac yr adroddiadau i gyd yn Gymraeg. Yn y flwyddyn gyntaf roedd y sesiynau tiwtorial yn Gymraeg ac roeddwn yn eistedd ar fwrdd gyda myfyrwyr Cymraeg eraill. Yn fy ail flwyddyn mi wnes i boster am gynhesu byd eang, un yn y Gymraeg ac un yn y Saesneg gan fy mod yn cael fy asesu gan bobl Cymraeg a Saesneg.

postersara

Hefyd cefais brofiad bythgofiadwy yn gwneud cyflwyniad. Penderfynais fy mod eisiau gwneud fy nghyflwyniad yn Gymraeg gan fy mod yn teimlo’n fwy hyderus yn siarad Cymraeg ond gan fod rhan fwyaf o’r bobl oedd yn gwrando arna i yn Saesneg cefais gyfieithydd i ddod mewn i gyfieithu fy nghyflwyniad. Roedd yn brofiad newydd ond yn brofiad da iawn ar gyfer y dyfodol!

lab1

Tips i rywun sydd yn meddwl am astudio Gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pwy yw’r darlithwyr Cymraeg yn eich adran chi ac yn cyflwyno eich hunain iddyn nhw hefyd.
  • Byddwch yn barod i ofyn am help os nad ydych yn siŵr beth yw term yn Gymraeg.
  • Dewch i arfer a defnyddio Cysgeir a Cysill ar lein gan ei fod yn help mawr i chwilio am dermau Cymraeg ac i gywiro gwaith.
  • Os ydy ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg ar gael i chi i astudio eich pwnc / rhan o’r pwnc yn Gymraeg ewch amdani! Mae’n bosib iawn y byddwch yn ei ennill ac yn cael arian ychwanegol!
  • Dewch i adnabod y myfyrwyr Cymraeg eraill ar eich cwrs fel eich bod yn gallu trafod y gwaith yn Gymraeg efo’ch gilydd a helpu eich gilydd.
  • Os ydych chi wedi gwneud eich lefel A yn Gymraeg cadwch eich nodiadau lefel A yn y pynciau perthnasol, mi fyddent yn help mawr i wybod sut i eirio rhywbeth yn Gymraeg neu i’ch atgoffa o dermau Cymraeg.