Carys Mari Jones

Wi'n berson gweithgar a 'mad' sy'n joio bywyd yn y coleg a ges sypreis bach neis gan y Coleg Cymraeg wrth dderbyn £1,500 am ddim ond astudio trwy'r Gymraeg, ma hwnna'n fwy 'mad' na fi!

  • 3 Cofnod