Danielle Jones

Mae byw ar super noodles yn ddiflas ar ôl ychydig fisoedd! Gwnaeth ysgoloriaeth gan y Coleg hi’n bosib i mi fwyta allan weithiau a hefyd i ariannu noson allan pob mis.

  • 3 Cofnod

    Awst

    Awst, dechrau’r gwyliau’r haf, yr Eisteddfod Genedlaethol ac aros am ganlyniadau Lefel A hir-ddisgwyliedig. Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau’r Eisteddfod ar ddechrau’r mis yma!…