Erin Bryfdir

Sgint, tlawd a llwgu ydwi fel stiwdant,
Ond diolch ir Coleg Cymraeg - geshi ysgoloriaeth cymhelliant.
Be gwell na 'won ddowsynd ffaif' - i fynnu dysgu yn fy iaith,
A fydd yn help enfawr ar y daith!!!
= Erin

  • 8 Cofnod