Heledd Roberts

Dwi'n mwynhau canu, dawnsio ac actio (Mae rhai yn dweud fy mod yn 'drama queen') ond yn fwy na dim, dwi'n mwynhau bywyd prifysgol cyfrwng Cymraeg Y Drindod ac mae gan y Coleg Cymraeg rôl fawr yn hynny.

  • 4 Cofnod