Kayleigh Jones

Un o bobl od y byd sy'n hoffi Mathemateg ydw i, dysgais Gymraeg fel ail iaith, ond ces i £3000 gan y Coleg Cymraeg am astudio yn y Gymraeg!

  • 5 Cofnod