Sara Menai Stockwell

Gan fy mod yn hogan gartrefol, mae cael byw ac astudio Cemeg ym Mhrifysgol Bangor yn wych! Ar ben hynny, rwy'n cael £1,500 gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am astudio yn fy iaith gyntaf!!

  • 7 Cofnod