Awst

Awst, dechrau’r gwyliau’r haf, yr Eisteddfod Genedlaethol ac aros am ganlyniadau Lefel A hir-ddisgwyliedig.

Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau’r Eisteddfod ar ddechrau’r mis yma! Roedd yn wych gweld lot o bobl yn crwydro’r maes a hefyd neis gweld rhai ohonoch ym mhabell y Coleg Cymraeg yn gofyn cwestiynau a chwarae gemau gyda ni. Fy hoff ddarn i oedd gwylio Glain Rhys yn perfformio! Gobeithio eich bod i gyd yn mwynhau eich rhyddid cyn dechrau astudio eto!

Gyda’r diwrnod canlyniadau hir-ddisgwyliedig ar y gorwel, partïon canlyniadau Lefelau A ac AS a hefyd penderfyniadau mawr fel dewis llety oddi cartref rwy’n siŵr bo’ chi’n nerfus iawn. (dwi’n gwybod – yr oeddwn I!)

Gobeithio byddwch chi’n derbyn y canlyniadau chi wedi anelu ato a gobeithio bydd pawb yn derbyn eu llythyrau cymhwysiad yn y post cyn gynted.

Cofiwch  fod y Coleg Cymraeg yn mynd o amgylch ysgolion rhwng mis Medi a Rhagfyr i siarad am y cyrsiau sydd ar gael a’r manteision o astudio yn y Gymraeg!

Yn y cyfamser defnyddiwch chwilotydd y Coleg i edrych am gyrsiau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg wrth ddewis eich prifysgol chi! Mae’r chwilotydd hefyd yn dangos os oes arian ar gael i chi wneud cais amdano. Cefais i ysgoloriaeth cymhelliant wrth y Coleg o £1,500 dros dair blynedd.  Mae’r arian yn helpu lot, felly yn werth gwneud cais amdano!

Cofiwch i ymlacio a mwynhau eich profiad prifysgol!

A gobeithio gweld rhai ohonoch chi gyda’r Coleg Cymraeg ym mis Medi!

Pob Lwc pawb!