Bennu arholiadau blwyddyn 12

Llongyfarchiadau! Chi wedi bennu eich arholiadau o’r diwedd! O be dwi’n cofio, roedd bennu’r flwyddyn gyntaf o lefel A yn rhyddhad enfawr! Er oedd y straen o adolygu wedi dod i ben, roeddwn i dal i gal breuddwydion cas am y diwrnod canlyniadau felly fy nghyngor i chi yw i geisio peidio meddwl na phoeni am y peth, s’dim allwch chi wneud nawr tabeth!

Yn lle meddwl am eich canlyniadau, edrychwch ‘mlan i’r Haf! Dyma fy ‘top 5’ peth i wneud yr Haf ‘ma…

1. TRAETH TRAETH TRAETH! Byw mewn gobaith, mae’r tywydd am wella felly gwisgwch eich siorts ac eli haul a neidiwch mewn i’r môr. Os ‘dych chi’n byw yn Nwyrain Cymru, mae’n werth mwynhau oleua cwpwl o ddyddiau ar hyd yr arfordir felly dewch draw!

11845025_420474121473597_2414981113043166615_o
Dathlu yn yr Eisteddfod

2. Eisteddfod Genedlaethol. Yn amlwg mae hyn yn ‘must’ i’r Haf. Yn enwedig Maes B, sdim byd yn curo dawnsio fel idiot i Yws Gwynedd a pot noodle am dri’r bore. Cofiwch i alw mewn ar stondin y Coleg Cymraeg hefyd, dwi moyn clywed am eich haf chithau a mi allai roi cyngor am y cam nesaf hefyd!

11907198_1094274993926274_4067825106284599865_n
Selfie gorau’r ganrif

 

 

 

 

3. Gorymdaith i gestyll Cymru. Os rydych yn ddigon ffodus i yrru neu a ffrind sydd yn gallu, cewch ar road trip i weld yr holl gestyll! Er bod rhan fwyaf o’r cestyll yn rhai Normanaidd (gelynion Cymry’r adeg honno) mae dal yn rhywbeth rhad, hwyl ac yn gyfle da i gymryd selfies.

10329205_796176510433593_505647836311200549_n
Festival No.6

 

4. Gŵyl, unrhyw ŵyl! Mae cymaint yn mynd ‘mlan yr haf yma felly manteisiwch ar y cyfle! Dwi’n annog chi i fynd i ŵyl Tafwyl (line up gwych), Sesiwn Fawr, Gŵyl Crug Mawr, Gŵyl Greenman a Festival No.6. Cewch i gal lwc yn Golwg mis yma am fwy o dips a gwybodaeth

 

 

 

5. Dechrau meddwl am y cam nesaf? Ydi, mae meddwl am adel ysgol braidd yn frawychus ond y mwyaf rydych yn paratoi, y gorau. Os i chi’n mynd i wneud yr un peth a be wnes i, sef aros i weld beth oedd fy nghanlyniadau AS cyn cymryd y cam nesaf, mae hi dal yn syniad da cal golwg ar yr holl opsiynau a chynigion sydd ar gael.

Gobeithio eich bod chi i gyd wedi cal cyfle i fynd i ffair UCAS erbyn nawr ac wedi casglu digon o wybodaeth. Cewch i gal cipolwg ar y prosbectwsus eto ac uwcholeuo unrhyw gyrsiau, gofynion graddau neu unrhyw fanylion eraill sydd werth cofio. Dewiswch tua 7 cwrs sy’n dal eich sylw er mwyn i chi ddechrau’r broses o waredu unrhyw gyrsiau anaddas ar ôl derbyn eich canlyniadau.

Mae’ch diddordeb yn y pwnc yn elfen bwysig i ddewis y cam nesaf ond cofiwch mae angen ymchwilio’r ochr ariannol hefyd. Mae gwerth cal golwg ar y grantiau ac ysgoloriaethau mae mudiadau a phrifysgolion yn cynnig. Gall hyn rhoi mwy o gymhelliant i’ch lefel o weithio blwyddyn nesaf, er enghraifft darllenais fod sawl prifysgol oedd o ddiddordeb i mi yn cynnig hyn a hyn o bres pe bydde ni yn cael graddau safonol (B-A fel arfer) felly gweithiais damaid yn galetach er mwyn gallu mynychu prifysgol yn ogystal ag ennill bach o arian ychwanegol.

Cofiwch fod y Coleg Cymraeg yn cynnig ysgoloriaethau gwych hefyd! Bydd y ffurflenni cais a gwybodaeth bellach ar gael fis Medi ar wefan y Coleg. Cofiwch lawr lwytho ein ap ‘chwilotydd cyrsiau’ am fwy o wybodaeth ddefnyddiol.

‘Welai chi’n ‘Steddfod!