Beth i bacio?

Llongyfarchiadau i’r rhai ohonoch sydd wedi derbyn lle mewn Prifysgol fis Medi!

Cyfnod cyffrous iawn, ond dryslyd iawn mae’n siwr wrth i chi feddwl, BETH I BACIO?

Peidiwch a phoeni, mae Llais y llysgennad yma i helpu!

Dyma’r pethau fwyaf defnyddiol wnes i brynu ar gyfer fy llety!

 

1)      Cloc Larwm! Bydd mam ddim gyda chi yn y brifysgol i’ch llusgo chi allan o’r gwely!IMG_6144

2)      ‘Door stop’- Peth braf yw medru gadael eich drws yn agored i ddod i adnabod eich cydfyfyrwyr.

IMG_6147

3)      Addurniadau lliwgar- Mae’n hawdd teimlo’n gartrefol os yw eich ystafell yn llachar.

IMG_6149

4)      Dewch a digon o luniau o deulu a ffrindiau, bydd yr atgofion yn gwneud i chi wenu wrth balu drwy draethawd hirwyntog.

IMG_6151

5)      Prynwch binau bach ar gyfer gosod papurau a dyddiadau pwysig ar eich bwrdd corc.

IMG_6152

6)      Esgidiau cyfforddus! Does dim angen dod a hanner cant o esgidiau (fel gwnes i), dewch a’ch esgidiau fwyaf cyfforddus, bydd eich traed bach yn cerdded fwy nag erioed yn y brifysgol!

IMG_6153

7)      Dodrefn! Edrychwch i weld beth sydd ar gael yno i chi yn barod, does dim angen 5 person i ddod a thegell, a thostwr!! Mae dodrefn lliw penodol yn gallu bod yn ddefnyddiol i adnabod eich eiddo chi!

IMG_6156

8)      Bachyn i roi ar y rheiddiadur – Defnyddiol iawn. Nid oes llawer o le i gael dalbost mawr yn eich ystafell, felly mae hwn yn ffordd hawdd i sychu ambell ddilledyn. Gall bachyn tu ôl i’r drws hefyd fod yn ddefnyddiol i gadw cotiau glaw.

IMG_6160

9)      Mae drych yn handi IAWN os nad oes un yn eich ystafell yn barod! Byddwch yn siwr o gael ffrindiau yn y brifysgol, os oes gennych ddrych mawr yn eich ystafell!

IMG_6159

10)   Sosban uwch ben sosban! Pan fo pawb yn ceisio coginio yr un pryd yn y gegin, mae’n medru bod yn ddryslyd, ond gyda’r sosban hwn, gallwch goginio eich pryd bwyd i gyd heb drafferth!

Am unwaith, mae'r gegin yn sgleinio!
Am unwaith, mae’r gegin yn sgleinio!

Pob lwc i chi yn Mis Medi! Cymerwch bob gyfle, a chofiwch…Rhaid cuddio’ch bisgedi I GYD!