Blwyddyn arall wedi hedfan!

Dw i methu credu mod i wedi gorffen fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae wedi gwibio heibio! Mae wedi bod yn flwyddyn llawn chwerthin, joio a gwneud bach o waith wrth gwrs!

Dw i wrth fy modd yn astudio’r gyfraith a’r cyfleoedd sydd yn dod trwy’r cwrs. Y flwyddyn hon dwi wedi bod yn gweithio gyda’r cyfreithwyr Hugh James ar eu cynllun Pro Bono yn helpu pobl fregus mewn cymdeithas oedd wedi talu gormod o ffioedd cartrefi gofal i gael eu harian yn ôl. Gwnes i fwynhau’r profiad yn fawr ac roedd yn ddefnyddiol iawn gweld y gyfraith ar waith yn ymarferol o ddydd i ddydd. Mae astudio yn y brif ddinas yn hollol wych. Dw i’n hoff iawn o rygbi ac felly yn dwli ar ddiwrnodau rhyngwladol yng Nghaerdydd ac yn joio’r awyrgylch arbennig sydd yma ar y dyddiau hynny. Wrth i’r tywydd wella dwi wedi mwynhau ymlacio yn yr haul ym Mharc Bute a Rhath gyda fy ffrindiau, yn cael bbq a chael hoe o’r adolygu. Mae Caerdydd yn ddinas sydd yn denu enwogion y byd cerddorol a gwelais Beyonce ddechrau’r mis ac Ed Sheeran ddiwedd y mis. Mae fy ail flwyddyn yng Nghaerdydd wedi bod yn llawn antur a hwyl.

Dw i nawr yn edrych ymlaen at ddod gartre am yr haf i ymlacio, er na fydd mam yn bles gyda’r holl olch fydd yn dod nôl gyda fi! Yng Ngorffennaf dw i’n mynd ar brofiad gwaith sydd wedi’i drefnu gan y Coleg gyda’r cyfreithwyr JCP. Dwi’n ddiolchgar iawn i’r Coleg am y cyfle yma ac yn edrych ymlaen at weld y gwahanol fathau o waith maen nhw’n ei wneud. Ym mis Awst byddaf yn gweithio ar stondin y Coleg Cymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd gyda Llysgenhadon eraill. Bydd yn gyfle gwych i hyrwyddo gwaith arbennig y Coleg a dwi’n edrych ymlaen at annog pobl ifanc i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Felly cofiwch alw draw yn y stondin yn yr Eisteddfod am sgwrs!