Blwyddyn o hwyl!

Blwyddyn o hwyl!

Mae’r amser wedi dod. Mae cyfnod llysgenhadon 2016 ar fin dod i’r diwedd. Dyma fy nghyfle i i edrych yn ôl ar y flwyddyn a dymuno’r gorau i lysgenhadon 2016 a chroesawu llysgenhadon 2017!

Rebecca Williams Cymer Rhondda
Rebecca Williams Cymer Rhondda

Rydw i wedi cael y cyfle i wneud cymaint o bethau yn ystod fy amser fel llysgennad;

Ymweld â fy nghyn ysgol uwchradd – Ysgol y Cymer, cwrdd â nifer o ddisgyblion brwdfrydig a mynd i fy Eisteddfod gyntaf.

Y peth mwyaf dwi wedi mwynhau yn ystod fy amser fel llysgennad yw’r ymweliadau ysgol. Dwi dal yn cofio cyflwyniad y Coleg Cymraeg pan oeddwn i yn y chweched dosbarth felly roedd y siawns i ddarparu’r un wybodaeth yn bwysig i mi. Pan ddechreuais i’r ymweliadau ysgolion roeddwn i yn ansicr iawn ond erbyn hyn rydw i yn hyderus yn gwneud cyflwyniadau. Roedd yn braf gallu siarad â nifer o ddisgyblion gwahanol a dysgu am eu diddordebau nhw.

Roedd Eisteddfod y Fenni yn uchafbwynt arall o fod yn llysgennad. Doeddwn i ddim wedi cael profiad o’r eisteddfod cyn y flwyddyn hon. Wnes i fwynhau cael profi holl sbri’r eisteddfod gyda’r llysgenhadon gwahanol a cherdded y maes yn cynrychioli’r Coleg.

Byddaf yn methu’r Coleg Cymraeg pan fydd ein blwyddyn yn dod i ben ond rwy’n siŵr bydd llysgenhadon 2017 yn cael cymaint o hwyl a dwi wedi! Fyddwn i ddim wedi gallu cael yr holl brofiadau os nad oeddwn wedi parhau ag addysg Gymraeg. Cofiwch mai dyddiad cau y brif ysgoloriaeth yw 15fed o Ionawr 2017 felly cofiwch anfon eich ffurflen gais ar e-bost i gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Diolch i bawb yn y Coleg Cymraeg! Nadolig Llawen a blwyddyn newydd da i chi gyd!