Brwdfrydedd yng Ngwynllyw a Chyffro’r Steddfod

Cwpwl o wythnosau yn ôl, es i i Ysgol Gyfun Gwynllyw i siarad a thrafod gyda fy nghyd-ddisgyblion am fy mhrofiadau gwych yn y brifysgol. Roedd hi’n lyfli gweld y cyffro a’r diddordeb a oedd gan y disgyblion wrth ofyn cwestiynau am fywyd myfyrwyr Cymraeg. Cwestiwn oedd yn cael ei godi llawer oedd sut oeddwn i, fel person sy’n dod o gefndir Saesneg, yn ymdopi gyda’r cyfathrebu ac astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Atebais gyda “PEIDIWCH A STRESO!”
Dwi’n credu bod rhai pobl yn camddeall neu’n gor-feddwl y cyfle o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg (paid â phoeni, wnes i’r un peth cyn prifysgol). Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr mewn siarad Cymraeg, rydych yn dal yn gallu mynychu darlithoedd yn Saesneg a Chymraeg. Tips bach gen i er mwyn osgoi ofn yw:

FYND I’CH DIWRNODAU AGORED I OFYN CWESTIYNAU
EDRYCHWCH AR WEFAN Y COLEG CYMRAEG (mae yna wastad cyngor)
PEIDIWCH OFNI, NID YDYCH AR BEN EICH HUN!

Nawr at bwnc arall… YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL! Wythnos rili brysur i fi; wnes i berfformio yn Theatr y Maes da Cwmni Theatr Gwynllyw – profiad amazing byddai byth yn anghofio; gweithio da’r Coleg Cymraeg a gweld dau dim o Ysgol Gwynllyw yn cystadlu yn erbyn ei gilydd yn y cwis ar y stondin a fy nhro cyntaf ym Maes B. Byddai’n annog unrhyw un i dreulio wythnos ym Maes B, wnes i joio pob munud! Roedd hi hefyd yn brofiad diddorol creu melinau gwynt yn y Babell Wyddoniaeth gyda phlant llawn cyffro a chefais amser gwych yn crwydro Maes yr Eisteddfod da’r llysgenhadon eraill yn heulwen Y Fenni! Methu aros am flwyddyn nesaf, gobeithio bydd hi’n cystal a 2016! Gweithio'n galed, partio'n galed!