Buddugoliaeth Bangor!

Roeddwn wedi bod yn edrych ymlaen ers misoedd am yr eisteddfod ryng-golegol yng Nghaerdydd gan fy mod wedi cael cymaint o hwyl llynedd a dwi’n falch o ddweud ni chefais fy siomi!

Mae’r eisteddfod ryngol yn cael ei gynnal mewn prifysgolion gwahanol ledled Cymru bob blwyddyn, a thro y brif ddinas oedd hi eleni. Mae’n benwythnos llawn hwyl yn cystadlu a gwneud ffrindiau Cymraeg newydd o brifysgolion eraill. Y cystadlaethau chwaraeon sy’n cael eu cynnal ar ddydd Gwener gyda’r eisteddfod ei hun yn cymryd lle ar y dydd Sadwrn.

Roedd pawb mor gyffrous ar y bws o Fangor lawr i Gaerdydd bore dydd Gwener yn edrych ymlaen at beth roedd gan y penwythnos ei gynnig. Wedi cyrraedd aethom i wylio’r chwaraeon a chefnogi Bangor wrth gwrs! Roedd hi’n braf cael cwrdd â hen ffrindiau ysgol sydd ym mhrifysgol Caerdydd a Lerpwl ac aethom i gyd i wylio’r rygbi gyda’n gilydd gyda’r nos.

Nid yw’r eisteddfod yn un arferol gan fod llawer o chwerthin a does neb yn ei gymryd rhy oddifri. Er fy mod ddim yn cystadlu fy hun cefais gymaint o hwyl yn gwylio’r cystadlu ac yn cefnogi. Yr uchafbwyntiau oedd y meim doniol, dawnsio disgo’r hogiau, y corau a’r moment pan enillodd prifysgol Bangor yr eisteddfod!! Sôn am ddathlu, a sut gwell na gyda phob prifysgol yn y gig yn clwb Ifor bach wedi’r eisteddfod orffen!

Er fy mod angen cysgu am fis a mynd ar ‘detox diet’ ar ôl y penwythnos mi fyswn wrth fy modd yn cael ei ail fyw i gyd eto! Mae’n benwythnos unigryw ac yn gyfle gwych i gymdeithasu a chystadlu drwy gyfrwng y Gymraeg. Gallaim disgwyl tan yr eisteddfod blwyddyn nesaf yn barod – a gan ei fod yn cael ei gynnal ym Mangor, bydd RHAID i ni gipio’r darian unwaith eto!

Cor Prifysgol Bangor
Cor Prifysgol Bangor