Cacennau a chlonc

Cacennau a chlonc ar Ddydd Gŵyl Dewi!

Draw yn adeilad Bute, Caerdydd heddiw yr oedd Sian Lloyd Morgan a Sian Powell yn hybu darpariaeth Gymraeg yr ysgol Newyddiaduraeth. Pa beth gwell na dathlu darpariaeth Gymraeg y pwnc a hynny ar Ddydd Gŵyl Dewi?

Cyffrous iawn i mi, fel myfyriwr flwyddyn gyntaf newyddiaduraeth oedd clywed am fodiwlau Cymraeg yr ail flwyddyn. Diddorol oedd clywed am fodiwl ‘Yr ystafell newyddion’ yn benodol. Modiwl sy’n cynnig sgyrsiau lu gan newyddiadurwyr proffesiynol, sy’n cynnwys taith i ystafell newyddion go iawn, ynghyd â chael y cyfle i ddysgu sut mae rhoi cyfweliad go iawn.

Yn ogystal â hyn, braf oedd gweld myfyrwyr newydd yn dod draw am sgwrs i ddysgu mwy am ddarpariaeth Gymraeg yr ysgol ac i gymryd diddordeb yn y maes.

Er y tywydd oer, bu’r croeso yn un cynnes iawn wrth i’r darlithwyr roi gwybodaeth am y modiwlau gwahanol, a hyd yn oed yn well wrth i Sian Lloyd Morgan ddod a phiciau ar y maen neu gacennau cri i’r bwrdd! Diolch Sian!

Cacennau a chlonc
Sian a minnau yn mwynhau’r piciau ar y maen!

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi, dathlu darpariaeth Gymraeg. Diwrnod da o ddathlu!

Am ragor o wybodaeth cofiwch ddilyn @Jomeccymraeg ar Drydar, neu hoffwch y dudalen ar Facebook!