Cardis yn awchus am arian!

Fi Elen Davies fuodd yn Ysgol Aberaeron y mis hwn, i gwrdd â chriw brwdfrydig a byrlymus y chweched dosbarth!

Cyflwynais fy hun, cyn mynd ymlaen i siarad am gyrsiau a darpariaeth Cymraeg Prifysgolion Cymru, y manteision o astudio yn y Gymraeg ynghyd â fy mhrofiad personol fel myfyriwr presennol!

Braf oedd gweld pawb yn gwrando’n astud, ac yn cyfrannu i’r hyn yr oeddwn yn ei ofyn!

A heb unrhyw syndod, doniol oedd gweld llygaid y disgyblion neu’r Cardis yn goleuo wrth sôn am ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg! Y bechgyn yn enwedig yn edrych yn hapus dros ben wrth sylweddoli fod yr arian ar gael i wario ar unrhywbeth…ysgwn i pam?!

Bu’r cwis ar ddiwedd y sesiwn yn llwyddiant hefyd, ac yn rhyddhad i minnau wrth weld fod pawb wedi bod yn gwrando. Roedd y losin yn brin ar ddiwedd y sesiwn am i’r merched yn bennaf serenni wrth ateb y cwestiynau! Gwell lwc tro nesaf fechgyn!

Cefais y cyfle i sôn am fywyd myfyriwr Cymraeg yng Nghaerdydd, gan lunio portread o fywyd presennol y brifysgol. Roedd ambell un yn hoffi’r syniad o Rhyngol, ynghyd â’r clybiau chwaraeon Cymraeg.

Mwynhau ymhlith chweched dosbarth Aberaeron
Mwynhau ymhlith chweched dosbarth Aberaeron

Roedd disgyblion y chweched yn griw hyfryd, ac i goroni’r cyfan, cefais y pleser o dynnu llun yn eu plith, heb anghofio prynnu hufen ia mêl ar y ffordd adref!

Diwrnod braf!