Chwilio am gwrs prifysgol?

Ydych chi’n ffeindio hi’n anodd dewis pa gwrs i astudio yn y brifysgol? Gan fod y byd technoleg yn datblygu o ddydd i ddydd, byddech chi fyfyrwyr yn siwr o ddefnyddio miloedd o apiau ar eich ffonau symudol pob dydd. Mae gan y Coleg Cymraeg Ap penodol er mwyn ichi allu chwilio am gyrsiau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac i ddarganfod y prifysgolion sydd yn dysgu’r cyrsiau yma. Mae’r broses o ddechrau prifysgol yn un brawychus iawn, felly yn ffodus mae’r ap yma yn lleihau’r straen rywfaint!

Mae hi’n ddigon syml i’w ddefnyddio fel mae’r fideo uchod dwi wedi ei wneud ichi yn dangos!

Lawrlwytho’r ap o’r siop ap gyfer iPhone ac Android a dilyn y camau isod;

  • Ewch i’r man chwilotydd
  • Dewiswch y brifysgol/ion yr hoffech fynd iddynt
  • Dewiswch y cwrs/cyrsiau a fyddai o ddiddordeb ichi

Yn olaf, bydd rhestr o’r cyrsiau a’r prifysgolion sydd yn berthnasol i’ch dewisiadau yn ymddangos ac os oes arwydd punt yn dangos mae ysgoloriaethau ar gael ichi!