CLWB CYMRU – 6 GWLAD

Beth yw Clwb Cymru? Noson gymdeithasol Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor sydd yn cael ei chynnal unwaith y mis gyda thema gwahanol. Mae’r noson yma yn galluogi myfyrwyr o’r dair flwyddyn i gymdeithasu a’i gilydd, gyda’r cyfle i ymlacio o derfynau amser arholiadau a thraethodau a joio!

Rhai o themau blaenorol-

  • Arch Noa
  • Henoed
  • Cymeriadau
  • Degawdau
  • Gweithle

Felly gyda phencampwriaeth y chwe gwlad ar ei chanol, ein thema ar gyfer Clwb Cymru Chwefror oedd i wisgo fyny fel rhywbeth i neud gyda Cymru, Iwerddon, Yr Alban, Lloegr, Ffrainc neu Yr Eidal.

Clwb Cymru
Y Ddraig!
6 GWLAD
Yr Alban a Chymru!
Iwerddon a Cymru
Iwerddon a Chymru!

 

 

(Yn anffodus cefais ddim y cyfle i dynnu llun cynrychiolwyr Yr Eidal, Ffrainc a Lloegr! Rhy brysur yn joio.) Er dwi yn cofio gweld y teulu Brenhinol, y Pab ac Albanwr yn nhafarn y glob!

Drwy astudio rhan o’ch gradd drwy’r Gymraeg gallwch fanteisio ar y cyfleoedd gwych yma i wneud ffrindiau newydd a chymdeithasu gan ddefnyddio’r Gymraeg!

Cerwch amdani!!