Coleg Cymraeg Ar-lein

Oeddech chi’n ymwybodol o wefan y Coleg Cymraeg? Wel dyma hi colegcymraeg.ac.uk

Chi ddarpar fyfyrwyr siŵr o fod yn arbenigwyr ar-lein erbyn hyn, ond ydych chi wedi dod ar draws gwefan y Coleg Cymraeg? Wel… ewch draw i’r wefan nawr i weld beth mae’r Coleg Cymraeg yn ei chynnig i chi. Y peth cyntaf y cynghoraf i chi wneud, yw ymaelodi gyda’r Coleg Cymraeg er mwyn cael y newyddion diweddaraf a dyddiadau pwysig, ac i lawr lwytho ap Chwilotydd Cyrsiau ar eich ffôn er mwyn gweld pa gyrsiau sy’n cael eu darparu yn y Gymraeg!

Er mwyn mynd o le i le a chwilio am wahanol wybodaeth ar ein gwefan mae’r tab ar dop y tudalen yn ffordd rwydd a syml i ffeindio eich ffordd o amgylch y wefan. Mae hyd yn oed rhan yma i’ch rhieni cael fwy o wybodaeth, felly does ddim modd osgoi mynd ar y wefan!!

Allwch chi gredu hyn?…Dim yn unig mae’r Coleg Cymraeg yn darparu gwybodaeth i chi am sut i astudio pwnc gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, OND mae cyfle i ennill ysgoloriaethau gwahanol sy’n amrywio o £1,500 I £5,000 yn dibynnu ar ba ganran o’r cwrs yr ydych yn ei wneud. YMGEISIWCH, mae’n fudd mawr i mi a fy nghyd myfyrwyr, trwy brynu adnoddau, llyfrau ac yn enwedig fwy o arian i hamddena. Dim byd gwell!

Ewch i weld beth arall sydd ar Llais y Llysgennad, lle mae 14 o fyfyrwyr ar draws Cymru’n rhoi cyngor am wahanol bethau, ac yn ceisio gwneud eich taith i’r Brifysgol tipyn llai stressed!!

Digon Rhwydd, popeth ar stepen eich drws. ‘Ni yma i helpu, felly cofiwch ddilyn y Coleg Cymraeg ar Trydar, Facebook ac Instagram – @colegcymraeg