Cwrs, cymdeithasu a chynllunio gwyliau’r haf!

Shwmae, Cara ydw i. Rwyf newydd orffen fy mlwyddyn gyntaf yn Aberystwyth yn astudio Daearyddiaeth. Roedd y flwyddyn gyntaf wedi mynd yn hwylus ac roeddwn wedi mwynhau’n fawr. Gan fy mod wedi cwblhau’r flwyddyn gyntaf, mae’r blog yma yn mynd i sôn am sut i gael y balans rhwng gwaith a chymdeithasu. Hefyd, byddaf yn sôn am unrhyw gynlluniau at yr haf a beth fyddai yn methu am Aberystwyth.

Mae cymdeithasu yn rhan annatod o fywyd prifysgol, ac mae’n bwysig i gyrraedd y balans rhwng cymdeithasu a gwaith. Mae bywyd prifysgol a bywyd ysgol yn wahanol iawn i’w gilydd. Yn y Brifysgol, rydych llawer mwy annibynnol, ond nid yn unig yr ochr gymdeithasu sy’n annibynnol ond yr elfen gwaith hefyd. Wrth baratoi at draethodau, mae llawer o astudio annibynnol a darllen ehangach yn cael ei wneud, a rhaid ffeindio amser i hyn. Ond peidiwch â phoeni! Yn y Brifysgol, rhaid cofio bod eich  ffrindiau a phawb o’ch cwmpas yn yr un cwch. Wrth gwrs, y cyngor call yw dechrau ar y gwaith sy’n cael ei rhoi cyn gynted â phosib, os mai dim ond ymchwilio i bwnc y traethawd yr ydych yn ei wneud. Os ydych yn pryderu am bwysau gwaith yn y Brifysgol, awgrymaf i fynd i gael sgwrs gyda’ch tiwtor personol. Mae eich tiwtor personol yna i chi os oes genych unrhyw broblemau.

Mae llawer o bethau y byddaf yn methu am Aber dros yr haf. Roedd tywydd braf wedi cyrraedd Aber yn y tair wythnos a oedd yn weddill o’r tymor a chawsom lawer iawn o hwyl. Trefnodd UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) drip i draeth Gei Newydd ac Aberaeron. Yn ystod y daith, roedd cyfleoedd i ni fynd i dafarndai amrywiol, cael sglodion wrth y môr a hufen iâ, cyn teithio yn ôl i Aber. Dros yr haf byddaf yn methu treulio diwrnodau braf wrth y traeth, cael barbeciw gyda’r hwyr a chymdeithasu. Ond wrth edrych ymlaen at yr haf, rwy’n gyffrous i weld pawb yn Tafwyl a Maes B, lle mae cyfle i weld ffrindiau coleg dros yr haf, yn enwedig os yw eich ffrindiau ar wasgar ar draws y wlad.

Felly mae bywyd annibynnol y coleg yn eich galluogi i gael cydbwysedd da rhwng gwaith a chymdeithasu, Ond rhaid hefyd cofio bod y brifysgol yn le i fwynhau. Rydw i wedi cael blwyddyn grêt yma yn Aberystwyth ac rwy’n edrych ymlaen at ddychwelyd a gweld pawb eto yn yr ail flwyddyn! Byddaf yn gweithio ar stondin y Coleg Cymraeg ac yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd fis Awst, felly welai chi yno!!

Dyma lun o fi a’m ffrindiau ym mwynhau yn y môr yn Aberystwyth yn yr haul braf!