Cwrw’r Chwe Gwlad

Y chwe gwlad, un o fy hoff adegau o’r flwyddyn, esgus i fynd allan i ddathlu (neu i foddi ein tristwch!) gan fod Cymru yn chwarae, dim bod angen esgus! Byddai’n rŵd iawn i beidio mynd allan ar ôl gwylio’r gêm be’ bynnag y sgôr!

Roedd y gêm gyntaf y flwyddyn hon yn erbyn Yr Alban, gyda’r gic gyntaf am hanner awr wedi dau o’r gloch yn y prynhawn, roedd hyn yn meddwl un peth- ‘All Dayer’. Does na’m byd cweit fel diwrnod gêm yng Nghaerdydd, lonydd wedi cau a dim byd ond môr o goch yn heidio lawr y strydoedd i’r tafarndai.

Nesa’ roedd y gêm yn erbyn y gelyn. Yn anffodus colli oedd canlyniad y gêm yma ond doedd cael noson i mewn ddim yn opsiwn. Dim ond un lle oedd i fynd, Clwb Ifor Bach, clwb Cymreig lle gellir mwynhau gyda’r Cymry heb orfod poeni am y Saeson yn rhwbio’r canlyniad yn ein trwyna’!

Roedd y gêm nesaf yn arwyddocaol gan ei fod yn golygu trip i Ddulyn. Gallaf ddweud yn hyderus mai dyma oedd un o’r penwythnosau gorau o ‘mywyd. Be well na myfyrwyr Cymru gyfan yn dod at ei gilydd i fwynhau am benwythnos mewn dinas ryfeddol? Er bod Cymru wedi colli’r gêm dwi ddim yn meddwl bod neb yn poeni llawer, ac os oedd hwyliau yn isel, cododd Yr Alban galonnau bawb drwy drechu’r Saeson! Cafwyd digon o Guiness dros y penwythnos, er bod peint yn gallu costio hyd at 8 Ewro, diolch byth fod ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg yn cyrraedd o fewn mis!!

Doedd dim gymaint o ddathlu ar ôl gem Yr Eidal, dim oherwydd bod y gêm ar Ddydd Sul, nac oherwydd bod y bencampwriaeth bellach ar ben, ond yn hytrach oherwydd bod pawb yn sâl fel cwn yn eu gwlâu ar ôl penwythnos Eisteddfod Rhyngolegol yn Llanbed dros y penwythnos, penwythnos blinedig, drud ond hollol ffantastig arall!

Dros y penwythnos bydd pencampwriaeth y chwe gwlad yn dod i ben am flwyddyn arall ac mae Cymru yn herio Ffrainc yng Nghaerdydd i gloi’r gystadleuaeth. Allai ddim disgwyl mynd allan i Gaerdydd am un tro ola’ dydd Sadwrn, mai wedi bod yn bencampwriaeth hynod llwyddiannus (o ran yr yfed os ddim y canlyniadau) unwaith eto ond mae’n amser i’r afu a’r waled gael brêc (bach!) Os ydych yn ansicr am astudio drwy’r Gymraeg yng Nghymru, mae’r tripiau rydw i wedi son amdanynt uchod a cyfnodau megis y Chwe Gwlad yn ddigon o reswm, coeliwch chi fi!

Pob lwc i Gymru ddydd Sadwrn!!