Cyfarfod Bwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg!

Yn ddiweddar cefais y pleser o fynychu fy nhrydydd cyfarfod o’r Bwrdd Academaidd ers cael fy ethol fel cynrychiolydd myfyrwyr. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Abaty Singleton Prifysgol Abertawe ac roedd y lleoliad yn enghraifft hollol brydferth o bensaernïaeth syfrdanol.

Yn dilyn cael fy ngwobrwyo efo’r cyfle yma gan y Coleg, rwyf yn teithio Cymru gan ymweld â mannau newydd heb sôn am cael profiadau o gampysau prifysgolion Cymru. Mae’n gyfle mor wych i cael gwrdd â myfyrwyr y Coleg Cymraeg o’r Prifysgolion eraill yng Nghymru a thrafod eu profiadau nhw o astudio drwy’r Coleg. Ein prif nod yw parhau y berthynas llwyddiannus sydd gan y Coleg gyda myfyrwyr. Yn y lluniau isod fe welwch chi fi a chynrychiolydd myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Mr.Rhydian Birkinshaw. Mae’n rhaid dweud fod y Coleg Cymraeg wedi fy helpu i i greu ffrindiau newydd hefyd!

Rhydian Birkinshaw, cynrychiolydd myfyrwyr Met Caerdydd
Rhydian Birkinshaw, cynrychiolydd myfyrwyr Met Caerdydd
Poppy Evans, cynrychiolwyr myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Poppy Evans, cynrychiolwyr myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth