Cyfle i roi wyneb i’r enw!

Helo pawb a chroeso i fy mlog cyntaf! Rwy’n gyffrous iawn i gael rhannu fy mhrofiadau o fod yn un o lysgenhadon y Coleg Cymraeg efo chi a gobeithio y gallaf eich cynorthwyo ar eich taith drwy Addysg Uwch yn y Gymraeg.

Am gyfle i roi wyneb i’r enw? Dewch i gwrdd â mi yn ffair UCAS ar y 22ain o Fawrth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.

Mae’r ffair yn gyfle i chi gael ymweld â stondin y Coleg a chael sgwrs anffurfiol gyda ni y Llysgenhadon ynghylch opsiynau o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn hefyd siarad mewn seminarau yn y ffeiriau am:

Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg, gwerth hyd at £5000
Aelodaeth y Coleg
Manteision astudio yn y Gymraeg
Clipiau fideo o fyfyrwyr a chyflogwyr
Prosbectws y Coleg
Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg
Chwilotydd cyrsiau ac Ap newydd y Coleg
Profiad gwaith

Mae hefyd yn gyfle i chi dderbyn copiau o Brosbectws Israddedig 2017 y Coleg am ddim! Felly plis plis dewch i’n holi ni a derbyn llwyth o freebies!

Bydd y Coleg a’r llysgenhadon hefyd yn mynd i’r ffeiriau UCAS eraill ar draws Cymru:

21 Mawrth ym Mhrifysgol Glyndwr, Wrecsam

23 Mawrth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

15 Mehefin ym Mhrifysgol Bangor

Welwn ni chi ddiwedd y mis!