Cyflwyniad llafar- Tystysgrif Sgiliau Iaith

Heddiw, fe gyflwynais fy nghyflwyniad llafar, gwerth 50% tuag at gwblhau fy nhystysgrif Sgiliau Iaith.

Gofynion y dasg oedd creu cyflwyniad llafar gwerth 7 munud o hyd ar bwnc dewisol yn ymwneud a fy ngradd. Yn ychwanegol at hyn roedd rhaid cyflwyno naill ai cyflwyniad ‘Power Point’ hyd at 8 sleid, neu daflen dwy ochr A4 ar gyfer y gynulleidfa darged. Yn yr achos hwn, Cymdeithas Gymraeg lleol oedd fy nghynulleidfa darged.

Dau aelod o staff oedd ar y panel a buont yn gwrando yn astud gan ofyn amryw o gwestiynau ar ddiwedd y cyflwyniad.

Beth oedd prif ofynion y cyflwyniad?

*Ynganu clir

*Cyswllt llygad

*Peidio gor-ddibynnu ar nodiadau

*Trafodaeth ddeallus

*Geirfa eang

*Cywair a chystrawen bwrpasol.

 

Beth yw pwrpas gwneud y dystysgrif sgiliau iaith?

-Edrych yn dda ar CV.

-Mae cyflogwyr yn hoffi gweld fod gennych gymhwyster yn y Gymraeg.

-Mae’n ffordd i wella eich sgiliau cyfathrebu ac ieithyddol.

-Mae’n ffordd dda i’ch paratoi chi ar gyfer cyfweliad e.e. y cyflwyniad llafar.

 

Beth yw’r dystysgrif iaith?

-Prawf Llafar gwerth 50%

-Prawf ysgrifenedig 50% (cywiro darn 20%, Trawsieithu 40%, Ysgrifennu rhydd 40%)

Mae’r broses yn un hwylus iawn, mae digon o gymorth ar gael gyda sesiynau opsiynol, dyddiol yn cael eu cynnal! Gallwch fynychu’r sesiynau yn ôl faint o help yr hoffech chi.

Ewch amdani- Dangoswch i’r cyflogwyr fod gennych chi sgiliau Cymraeg gwerth eu clodfori!