Cyflwyniadau Ysgol

Mae’r llysgenhadon a staff y Coleg Cymraeg yn brysur ar hyn o bryd yn ymweld ag ysgolion Cymru i’ch perswadio chi i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bues i’n ddigon ffodus i ymweld  ag Ysgol y Preseli wythnos diwethaf er mwyn perswadio myfyrwyr y dyfodol i barhau i astudio trwy’r Gymraeg.  Braf oedd gweld fod rhai ohonynt yn bwriadu parhau i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol!

photo
Sgwrsio gyda blwyddyn 12

Ges i’r cyfle i rhoi syniad o fywyd myfyriwr Cymraeg yn ogystal â rhannu tips hynod o bwysig gyda beth i neud cyn mynd i’r brifysgol megis:

  • Mynd i’r Diwrnodau Agored – cofiwch gofyn cwestiynau!
  • Defnyddio gwefannau y prifysgolion i edrych am fanylion penodol
  • DEFNYDDIO CHWILOTYDD CYRSIAU / AP / PROSBECTWS Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

Er taw arian yw’r fantais fwyaf o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, ma’ ‘na rhestr hir o fanteision ar gael megis y dosbarthiadau llai o faint, datblygu eich hunan hyder a’r cymorth sydd ar gael wrth y darlithwyr.

Peidiwch colli ar y cyfle i ymgeisio am ysgoloriaethau – mi fyddan nhw’n ddefnyddiol iawn i chi yn y coleg! Credwch chi fi! Mi fues i’n lwcus o dderbyn £1,500 gan y Coleg!