Chelsea-Anne Jones-Morris

Enw llawn: Chelsea-Anne Jones-Morris

Dod yn wreiddiol: Abertawe

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Prifysgol: Prifysgol Abertawe

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Cymraeg a Hanes

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Roedd gen i ddiddordeb mawr yn ddau bwnc a methu peidio gwneud y naill neu’r llall! Mae gen i ddiddordeb mawr yn llenyddiaeth Cymraeg ond mae hanes wedi bod yn bwnc oedd yn fy niddori ers yr ysgol uwchradd, yn enwedig hanes Ewrop. Felly roedd y cwrs gradd yn gyfle i mi blethu dau o fy hoff bethau!

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Gan fy mod i’n hastudio Cymraeg fel un o’r pynciau gradd roedd yn gwneud synnwyr fy mod i hefyd yn astudio hanes yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg, nid yn unig er mwyn plethu’r ddau bwnc ond hefyd er mwyn sicrhau fy mod i’n wneud y gorau o’r darpariaethau Cymraeg a oedd ar gael i mi! Mae yna lwyth o gyfleoedd gyrfaol a chyfleoedd i gymdeithasu wrth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg!

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Wrth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg rydych yn dueddol o fod mewn grwpiau llai sydd yn fuddiol o ran cael mwy o gyswllt gyda’r darlithwyr ac maent yn dod i adnabod chi fel unigolyn, ond hefyd rydych yn dod i adnabod eich cyd-fyfyrwyr yn well.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Does dim angen poeni o gwbl! Os oes gennych chi’r gallu i siarad Cymraeg wedyn rydych chi hanner ffordd yna yn barod. Mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn sicrhau cymaint o bosibiliadau; sicrhau cyfleoedd swyddi, creu ffrindiau ac yn ychwanegu mwy o sgiliau at eich CV bydd yn sefyll allan yn y pendraw.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Ymgeisiais i fod yn llysgennad oherwydd mae gen i brofiad llaw gyntaf o’r holl bosibiliadau a chyfleoedd sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn enwedig gyda’r coleg, ac rydw i’n awyddus i sicrhau bod gan fwy o bobl ifanc yr hyder i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Y peth rydw i’n hoffi fwyaf am fod yn y brifysgol yw cael yr amrywiaeth o ran pynciau wrth astudio modiwlau Cymraeg a Hanes, ond hefyd y gallu i ddewis y modiwlau sydd yn fy niddori i fwyaf, ac mae hynny yn wneud byd o wahaniaeth wrth ysgrifennu asesiadau! Mae ochr Gymraeg y brifysgol hefyd fel cymdeithas fach ei hun ac mae pawb yn gefnogol ac yn awyddus i chi lwyddo.

Diddordebau hamdden: Rydw i’n hoff iawn o gymdeithasu gyda ffrindiau, gwrando ar gerddoriaeth a theithio.

Hoff bethau: Cerddoriaeth, Coffi, y gaeaf, a fy nghi, Rupert

Cas bethau: Codi’n gynnar, bod yn hwyr, a phobl sy’n bwyta’n uchel

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Hedd Wyn – Astudiais i’r ffilm yn ystod gwrs lefel A ac ers hynny mae gen i ddiddordeb mawr yn y stori a hanes trasig y bardd.

Unrhyw wybodaeth ddiddordol arall amdanoch!: Rydw i wir yn awyddus i deithio, a’r lle cyntaf ar y rhestr fydd Awstralia!

Mae’n rhaid i fy holl nodiadau fod yn drefnus ac yn llawn lliwiau.