Deian Thomas

 

Dod yn wreiddiol: Pumsaint

Ysgol/Coleg: Coleg Sir Gâr a Choleg Castell Nedd Port Talbot

Prifysgol: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: BA Perfformio

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Gan fy mod yn hoff iawn o ganu ac actio

Pam dewis astudio trwy’r Gymraeg: Oherwydd Cymraeg yw fy iaith gyntaf ac rydw i’n fwy cyfforddus yn y Gymraeg.

Beth yw’r peth gorau am astudio trwy’r Gymraeg: Bod fy Nghymraeg yn gwella o hyd

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Peidiwch poeni, mae yna ddigon o help ar gael gyda’r iaith.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Er mwyn cyfarfod pobl sydd yn frwdfrydig am wneud y cwrs trwy’r Gymraeg.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Y gymdeithas glos sydd yn y brifysgol a’r teimlad o fod yn rhan o un teulu mawr.

Diddordebau hamdden: Rygbi, canu, ffermwyr ifanc, bod yn ddwl, gwaith coed.

Hoff bethau: Bwyd a ffilmiau.

Cas bethau: Nadroedd!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Y Gwyll a Nyth Cacwn.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Dwi’n saer ac asiedydd.