Llion Carbis

Enw llawn: Llion Marc Carbis

Dod yn wreiddiol: Caerdydd

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Prifysgol: Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Newyddiaduraeth a Chyfathrebu

Pam dewis astudio’r pwnc gradd:  Fy awydd i fod yn newyddiadurwr a sylwebu ar gemau pêl-droed Chelsea a Chymru.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Mater o ddyletswydd foesol ydoedd i sicrhau ffyniant ein hiaith.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Cael derbyn darpariaeth o’r radd flaenllaw drwy gyfrwng fy mamiaith.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg… Paid becso o gwbl, mi fydd y penderfyniad yn profi ffrwyth.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Fel y sonnir eisoes, rwy’n hynod o angerddol ynglŷn â bodolaeth yr iaith Gymraeg a hoffwn gyfrannu at ei esgyniad yn y maes addysg trwy hysbysebu darpar fyfyrwyr am y cyfleodd sy’n gysylltiedig â derbyn addysg bellach drwy gyfrwng ein hiaith. Rwy’n edrych ymlaen at y cyfle i gwrdd â myfyrwyr ledled Cymru.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru) Rwy’n hynod o falch fy mod yn meddu ar y gallu i gymdeithasu a derbyn fy addysg (yn rhannol) trwy gyfrwng fy mamiaith. Yn wir, ers dechrau fy nghyfnod yn y brifysgol, mae’r ymdeimlad o wladgarwch wedi’i helaethu.

Diddordebau hamdden: Chwarae pêl-droed, Gwylio pêl-droed, Ysgrifennu am bêl-droed, Cyflwyno ar y radio yn trafod a gwleidyddiaeth a chwaraeon.

Hoff bethau: Cymru, Pêl-droed – yn benodol clwb pêl-droed Chelsea, Cerddoriaeth Roc – AC/DC yw’r band gorau erioed, Cyri, Bwyd yn gyffredinol, Russell Brand, Teulu

Cas bethau: Cenedlaetholwyr Prydeinig, anwybodaeth, hagis, Cerddoriaeth sydd yn y siartiau, Tottenham Hotspur

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Sgorio