Meilyr Sion Jones

Enw llawn: Meilyr Siôn Jones

Dod yn wreiddiol: Bangor

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Tryfan

Prifysgol: Met Caerdydd

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

Pam dewis astudio’r pwnc gradd:

Ers i mi allu cofio, rydw i wedi ymddiddori mewn chwaraeon o bob math, chwaraeon oedd fy hoff bwnc yn yr ysgol felly roeddwn wrth fy modd wrth ddarganfod y cwrs newydd yma, bod modd cario ‘mlaen i astudio chwaraeon, a gallu gwneud hyn drwy’r Gymraeg!

Pam dewis astudio yn y Gymraeg:

Roedd y gallu i astudio yn y Gymraeg yn hanfodol i mi wrth ddewis pwnc gradd. Yn ogystal â siarad Cymraeg yn ddyddiol gyda fy nheulu a’m ffrindiau, rydw i wedi bod ddigon lwcus i dderbyn fy holl addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, felly roedd dewis astudio drwy’r Gymraeg yn y brifysgol yn gam naturiol.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg:

Un o brif fanteision astudio drwy’r Gymraeg yn y brifysgol ydi maint y dosbarth. Mae’r ffaith fod nifer gymharol fach yn y darlithoedd yn golygu bod modd i’r darlithwyr roi cefnogaeth i bob myfyriwr, mae hefyd yn golygu bod agosatrwydd yn y dosbarth ac mae pawb yn teimlo’n gyfforddus o gwmpas ei gilydd. Mae hefyd yn gam naturiol ar ôl derbyn addysg yn yr ysgol yn Gymraeg.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg…

Ewch amdani! Mae’n gyfle gwych i gwrdd â ffrindiau newydd ac mae’n hwyluso astudio yn y brifysgol.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig)

Yn bendant, gall arian fod yn brin iawn yn y brifysgol ac felly mae derbyn arian am astudio drwy’r Gymraeg yn wych! Roeddwn yn ffodus i dderbyn y brif ysgoloriaeth gan y Coleg ac mae wedi bod yn hwb enfawr i mi.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad:

Rydw i wedi cael profiad gwych yn astudio drwy’r Gymraeg hyd hyn ac rydw i yn awyddus i annog darpar fyfyrwyr Cymru i astudio drwy’r Gymraeg. Rydw i’n edrych ymlaen i gael profiadau newydd a chwrdd a phobl newydd drwy wneud hyn.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru)

Cwrdd â gwneud ffrindiau gyda myfyrwyr Cymraeg eraill a gallu cymdeithasu gyda nhw drwy gyfrwng y Gymraeg.

Diddordebau hamdden: Popeth yn ymwneud â phêl-droed a chymdeithasu gyda ffrindiau.

Hoff bethau: Tottenham Hotspur FC a Peint oer.

Cas bethau: Boreau cynnar a colli ar FIFA.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: C’mon Midffîld.

Unrhyw wybodaeth ddiddordol arall amdanoch!: Rydw i yn byw gyda cefnder Ben Davies, cefnwr chwith Spurs a Chymru.