Meleri Grug Williams

Enw llawn: Meleri Grug Williams

Dod yn wreiddiol: Yr Hendy

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Gŵyr

Prifysgol: Prifysgol Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Cymraeg a Newyddiaduraeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mae’r Gymraeg, ei diwylliant a’i llenyddiaeth yn agos iawn at fy nghalon a gyda fy niddordeb cynyddol mewn materion cyfoes a’r byd newyddiadurol, roedd y cwrs yn ddelfrydol!

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Manteisiais ar y cyfle i astudio trwy gyfrwng fy mamiaith yn syth ac rwy’n falch i allu dweud y gallaf fyw fy mywyd bob dydd trwy’r Gymraeg. Mae’n gyfle gwych i gwrdd â ffrindiau sy’n rhannu diddordebau tebyg ac mae hi gymaint haws ymgartrefu yn y brifysgol.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Ym myd cystadleuol newyddiaduraeth, bydd y Gymraeg yn arf gwych wrth chwilio am swyddi a bydd dwyieithrwydd yn datblygu llu o sgiliau ysgrifenedig a llafar.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Does dim angen poeni, ewch amdani! Cewch gefnogaeth a chymorth heb ei ail oddi wrth y tiwtoriaid cyfrwng Cymraeg. Mae’r ymdeimlad cartrefol a theuluol sy’n perthyn i fy mywyd prifysgol oherwydd y Gymraeg yn rhywbeth rwy’n ei werthfawrogi’n fawr!

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig)

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Ymgeisiais i fod yn llysgennad er mwyn trosglwyddo fy awydd i annog myfyrwyr i fanteisio ar gyfleoedd ac astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i gwrdd â myfyrwyr eraill a rhannu fy mhrofiadau o fod yn y brifysgol.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Y cyfle i fedru cymdeithasu a byw bywyd bob dydd yn Gymraeg a theimlo’n gartrefol yn y brifysgol.

Diddordebau hamdden: Chwarae’r piano a’r delyn fel arfer, ond rwy’n treulio llawer o amser yn cymdeithasu erbyn hyn!

Hoff bethau:  Siopa, chwarae’r piano, bwyta a chefnogi’r Scarlets.

Cas bethau: Cnau a thîm rygbi’r Gweilch!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Er fy mod yn treulio mwyafrif (gormod!) o fy amser yn dal i fyny ar benodau o Bobol y Cwm a Rownd a Rownd, rwy’n mwynhau cyfresi fel Y Gwyll a 35 diwrnod yn fawr.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Dyma yw fy nghas gwestiwn!