Phoebe Hooper

Enw llawn: Phoebe Sophie Hooper

Dod yn wreiddiol: Cefais i fy ngeni yn Lloegr symudais i Lanelli pan oeddwn i’n ifanc iawn.

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun y Strade

Prifysgol: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Addysg Gynradd gyda SAC

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Rydw i wedi gweithio gyda phlant mewn clybiau ieuenctid a chlybiau chwaraeon am flynyddoedd ac rydw i’n cael cymaint o hwyl efo’r plant, mae gweithio fel athrawes wastad wedi bod yn rhywbeth yr oeddwn eisiau wneud.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Mae astudio yn y Gymraeg yn rhywbeth naturiol i mi gan fy mod wedi astudio popeth yn y Gymraeg yn fy ysgol gynradd ac uwchradd.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg:

Rwy’n mwynhau bod yn rhan o gymdeithasau yn y brifysgol, cwrdd â  phobol o wledydd eraill a cheisio i ddysgu rhai geiriau Cymraeg iddyn nhw ac mae’r bywyd cymdeithasol yn wych yn y brifysgol. Rwyf hefyd yn hoffi fy mod yn gallu gweld fy nheulu ar y penwythnos.

 

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg… Mae astudio yn y Gymraeg yn arbennig, mae’n rhoi’r cyfle i ni i allu dysgu geiriau allweddol newydd yn y Gymraeg â’r Saesneg sydd yn ehangu ein sgiliau a hefyd yn ehangu ein dewis o swyddi yn y dyfodol.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Ymgeisiais i fod yn llysgennad gan fy mod eisiau derbyn profiadau newydd er mwyn ehangu fy sgiliau, hefyd mae’r iaith Gymraeg yn iaith arbennig i mi ac mae’n fraint i allu hyrwyddo’r iaith. Edrychaf ymlaen at gwrdd a gweithio gyda phobl newydd a hefyd i ehangu fy sgiliau ar fy nhaith o fod yn lysgennad.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru)

Rwy’n mwynhau bod yn rhan o gymdeithasau yn y brifysgol, cwrdd â  phobl o wledydd eraill a cheisio dysgu rhai geiriau Cymraeg iddyn nhw.Mae’r bywyd cymdeithasol yn wych yn y brifysgol. Rwyf hefyd yn hoffi gallu gweld fy nheulu ar y penwythnos

Diddordebau hamdden: Canu, chwarae Rygbi, yfed coffi gyda ffrindiau.

Hoff bethau: Coffi (yn enwedig pan wyf yn ysgrifennu aseiniad), cerddoriaeth, machlud haul.

Cas bethau: Traffig gwael.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Pobl y Cwm

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Rydw i’n caru yfed coffi!