Tomos Salmon

Enw llawn: Tomos George David Salmon

Dod yn wreiddiol: Dinas Cross, Sir Benfro

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Bro Gwaun

Prifysgol: Prifysgol De Cymru – Atrium Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Newyddiaduraeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Roedd diddordeb gyda fi i astudio’r pwnc yma am flynyddoedd. Ar ôl fod yn rhan o griw ffilmio’r Urdd yn Eisteddfod Sir Benfro 2013 a sefydlu radio trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol uwchradd efo fy ffrindiau, roeddwn yn siŵr taw hon oedd yr yrfa a hoffen i ei dilyn.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Oherwydd fy mod i wedi derbyn fy addysg trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, teimlais ei bod hi’n bwysig i gadw’r  defnydd o’r Gymraeg yn y brifysgol. Felly oherwydd nad yw’r cwrs yn cael eu cynnig 100% yn fy mamiaith fe benderfynnais astudio rhai modiwlau yn y Gymraeg.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Y peth gorau am astudio’r cwrs yn rhannol drwy’r Gymraeg yw’r gallu i wneud a deall y gwaith yn y ddwy iaith. Rwy’n teimlo bydd y gallu i weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg yn y byd cyfryngau yn rhoi mantais i mi oherwydd y byddaf yn gallu cyflwyno sgiliau dwyieithog yn y gweithle.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Peidiwch â phoeni o gwbl, mae yna ddigon o gyngor ar gael i chi ac mae’r staff yn gefnogol iawn. Os ydych chi yn ystyried astudio yn rhannol yn y Gymraeg, mae’n ddigon hawdd cyfnewid rhwng y ddwy iaith.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig) Derbyniais Ysgoloriaeth Cymhelliant oddiwrth y Coleg Cymraeg, a byddwn yn bendant yn annog myfyrwyr i ymgeisio am un o Ysgoloriaethau’r coleg. Mae derbyn ysgoloriaeth wedi codi fy hyder i astudio yn y Gymraeg a hyrwyddo’r iaith hyd yn oed yn fwy.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Oherwydd fy mod i wedi bod yn llysgennad i’r Urdd yn fy Sir ac yn genedlaethol roedd yn gam naturiol i fi ymgeisio i fod yn llysgennad i’r Coleg Cymraeg. Mae gwneud gweithgareddau yn y Gymraeg wedi rhoi profiadau anhygoel i mi dros y blynyddoedd ac felly rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda myfyrwyr eraill i hyrwyddo’r Gymraeg mewn ysgolion a phrifysgolion yng Nghymru.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru) Mae’r teimlad o berthyn yn yr brifysgol yn annhygoel. Rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes mewn amser byr, ac rwyf yn ddiolchgar i’r brifysgol am y gefnogaeth mor belled. Mae’r cwrs yn ddiddorol iawn ac mae’r nosweithau allan yng Nghaerdydd yn ffantastig.

Diddordebau hamdden: Canu, gwylio ffilmiau ac rwyf hefyd wrth fy modd yn cyfrannu tuag at weithgareddau’r Urdd.

Hoff bethau: Cerddoriaeth, WWE, Bwyd Tsieineaidd a chymdeithasu

Cas bethau: Adar, llysiau ac annibendod

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Ffermio a Pawb a’i Farn

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Rwyf wedi ennill dau wobr Shwmae am gyfrannu tuag at fywyd Cymraeg Ysgol Bro Gwaun efo’r radio, a hefyd am fy ngwaith gwirfoddol o fewn yr Urdd.