Tomos Youngman

Enw llawn: Tomos Youngman

Dod yn wreiddiol: Castell-nedd

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Canolfan Gwenallt, Ysgol Gyfun Ystalyfera

Prifysgol: Atrium, Prifysgol De Cymru

Blwyddyn: Blwyddyn 1af

Cwrs prifysgol: Theatr a Drama

Pam dewis astudior pwnc gradd: Roeddwn yn awyddus iawn i ehangau fy sgiliau o fewn diwydiant y celfyddydau, yn ogystal ag agosatrwydd y campws i ganol dre.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Mae bod yn ddwyieithog o fewn y diwydiant yn sgil hynod o werthfawr, felly wrth astudio trwy’r Gymraeg mae hyn bendant yn eich paratoi i weithio o fewn y diwydiant celfyddydol Cymraeg.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Un or pethau gorau yw eich gallu i barhau i ddatblygu eich sgiliau ieithyddol, yn ogystal â’r cymdeithasu gyda’ch cyd-fyfyrwyr.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg… Baswn i’n dweud i beidio poeni o gwbl. Mae’r cyngor sydd ar gael yn wych, yn ogystal â’r cyfleoedd mae myfyrwyr Cymraeg yn eu cael.

 

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig) Byddwn yn bendant yn annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth. Mae’r arian yn gallu’ch helpu chi gyda chyfleoedd profiadau gwaith yn ogystal a’ch annog i weithio’n galed.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Mae’r Coleg Cymraeg yn gwneud gwaith gwych yn cefnogi myfyrwyr, ac wrth fod yn llysgennad mae gen i’r cyfle i hyrwyddo’r gwaith gwych yma i ddarpar fyfyrwyr.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru) I fi, y cymdeithasu yw’r peth gorau. O amgylch y Brifddinas, mae’r gymdeithas Gymraeg wir yn amlwg, ac wrth ymuno gyda chôr Y Waun Ddyfal, rwyf eto yn cwrdd â phobl newydd ac yn ymroi mewn i fywyd Cymraeg Caerdydd.

Diddordebau hamdden: Cymdeithasu, ymweliadau i’r theatr, ac hefyd cystadlu yn yr  Eisteddfod.

Hoff bethau: Sioeau Gerdd, Toby Carvery, Sgandal!

Cas bethau: Larwm ffôn yn y bore.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Dim byd ond Hedd Wyn.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Fi yw’r cyntaf i gyfaddef mae modd i mi ganu pob un o ganeuon Katy Perry, yn cynnwys yr harmonïau, ar fy ngof!