Cyfryngau Cymdeithasol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Erbyn heddiw mae bron pawb yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel facebook, trydar a.y.b. er mwyn dilyn eu ffrindiau a phobl enwog. Oeddech chi’n gwybod bod hi hefyd yn bosib dilyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar sawl cyfrwng cymdeithasol? Dyma restr o’r cyfryngau cymdeithasol mae’r Coleg Cymraeg yn aelod:

  • Facebook
  • Trydar
  • Instagram
  • Youtube
  • Flickr

Mae’r uchod yn rhoi’r newyddion diweddara am waith y Coleg a’r ysgoloriaethau sydd ar gael. Mae cyfyngau cymdeithasol yn ffordd hwylus a chyflym i gael gwybodaeth a’r newyddion diweddara.

Facebook: Cofiwch hoffi tudalen facebook y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn cael y wybodaeth ddiweddara am y cyrsiau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ac i’ch atgoffa am ddyddiadau cau’r ysgoloriaethau holl bwysig!

Trydar: Os rydych chi’n aelod o drydar dilynwch Y Coleg Cymraeg heddiw! Yn ogystal â newyddion am waith y Coleg a gwybodaeth am ba ysgolion / ffeiriau UCAS mae’r Coleg yn ymweld bydd y llysgenhadon hefyd yn trydaru! Mae hyn yn ffordd wych i gael clywed sut beth ydyw i fod yn fyfyriwr Cymraeg ac i gael tips am astudio’n Gymraeg yn y brifysgol.

Instagram: Dilynwch y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar instgram i weld lluniau o le mae’r Coleg wedi bod yn ymweld a phwy maent wedi eu cyfarfod ar y ffordd!

Youtube: Mae nifer o glipiau fideos ar youtube y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r fideos yn ddefnyddiol iawn ac yn cynnwys sylwadau sydd gan gyflogwyr, myfyrwyr a darlithwyr am bwysigrwydd astudio yn Gymraeg. Hefyd mae adran benodol ble mae llysgenhadon yn siarad am eu profiadau nhw fel myfyrwyr Cymraeg!

Dywedodd Manon Williams sydd yn astudio cwrs addysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgol Bangor: “Roedd tudalen facebook y Coleg Cymraeg yn handi iawn pan roeddwn yn ymgeisio i fynd i’r brifysgol! Roedd gwybodaeth am ba gyrsiau oedd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ym mha brifysgolion yn help mawr wrth ddewis prifysgol roeddwn eisiau astudio ynddo”.

Mae Gwenno Jones sy’n astudio cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor yn dweud “Roedd cyfryngau cymdeithasol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn grêt i fy atgoffa am ddyddiad cau’r ysgoloriaeth!”IMG_0661