Cylchgrawn Golwg – 20-1!

photo (2) Profiad rhyfedd oedd ateb y cwestiynau yma ar gyfer tudalen Golwg gan mod i byth wedi gwneud rhywbeth fel hyn o’r blaen ac roedd y cwestiynau braidd yn annisgwyl! Ond os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y Coleg Cymraeg, dwl neu call, mae gennym ni stondin ar faes Eisteddfod yr Urdd a nifer o lysgenhadon yno i ateb eich cwestiynau.  Bydda i ar stondin y Coleg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Edrych ‘mlan i weld chi!