Cymraeg yn y gweithle

Ers yr oeddwn yn ifanc rydw i wedi bod ynghlwm â busnes, trwy ateb y ffôn ar ddydd Sadwrn i gwmni fy nhad ac yna symud ymlaen i fod yn saer coed fy hun. Yn yr amser yna rwyf wedi dod ar draws llawer o ddefnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dwi’n credu fod y defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle yn hanfodol, gan ei fod yn gallu hybu eich busnes. Ond y ffactor mwyaf dwi wedi dod ar draws ydi’r ffaith bod llawer o bobl yn fwy cyfforddus yn siarad trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn gallu rhoi tawelwch meddwl iddynt.

Pan da ni fel cwmni yn siarad yn y gweithle mae cysylltu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hollol naturiol i ni. Nawr rydw i’n gweld mwy o swyddi i bobl sydd yn siarad Cymraeg ac mae hyd yn oed y cwmnïau mawr yn sylweddoli pa mor bwysig ydi’r Gymraeg.

Holais Rhiannon Ling sef sefydlwraig cwmni BODOLI am sut mae Cymraeg wedi effeithio ei chwmni. Dywedodd “Un o’r rhesymau nes i ddechrau’r cwmni BODOLI oedd gan ei bod yn anodd prynu anrhegion Cymraeg unigryw, felly gwelais fod gap yn y farchnad i gynnig rhywbeth gwahanol. Yn ffodus iawn mae pobl wedi cefnogi’r busnes gan ein bod yn cynnig creu anrheg arbennig iawn sydd wedi ei phersonoli.”

screen-shot-2016-11-02-at-21-50-22

“Mae defnyddio’r iaith Cymraeg yn sicr wedi bod yn hanfodol i BODOLI. Mae pobl yn hoffi’r enw hefyd, gan fod pwyslais ar yr iaith Cymraeg i fodoli.”

“Rydym yn gweithredu gwefan Ddwyieithog ac mae pob taflen, sticeri a.y.b. yn ddwyieithog. Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffyrdd marchnata da i’r cwmni ac rydym yn postio negeseuon yng Nghymraeg a Saesneg. Mae pobl yn hoffi gweld y ddau ac mae hynny’n helpu’r rhai sydd yn dysgu’r iaith.

Gan fy mod yn hybu’r iaith Cymraeg mae mwyafrif o’r cwsmeriaid yn dod o Gymru, ond hefyd rwy’n gwerthu llawer tramor ac i bobl sydd wedi gadael Cymru i fyw tramor.

Mae rhywbeth arbennig iawn am gael anrheg bersonol efo geiriau Cymraeg.

Nid wyf yn meddwl y byddai BODOLI wedi bod mor llwyddiannus oni bai ein bod yn cynnig anrhegion Cymraeg. Mae pobl Cymraeg yn hoffi cefnogi cwmnïoedd Cymraeg ac rwy’n gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn.”

Gwyliwch y fideo yma am gyflogwyr yn sôn am fanteision dwyieithrwydd

TSI

Rhywbeth y byddwn yn annog unrhyw fyfyriwr i wneud ydi’r dystysgrif sgiliau Iaith. Mae hyn yn rhywbeth a fydd yn bendant yn sefyll allan ar CV pan yn ceisio am swydd, felly cofrestrwch yn awr trwy fynd i’r wefan!