Cystadlaethau, Frîbîs, GWOBRAU!

Ydych chi’n cystadlu yn yr Eisteddfod? Neu’n bwriadu crwydro’r maes am frîbîs lu? Cofiwch alw yn ein stondin ni – rhif 101-104!

Mae wythnos ‘steddfod yr Urdd yn wythnos a hanner boed law neu haul, mae pawb yn mwynhau!

Dyma 15 peth sydd o hyd yn digwydd mewn ‘steddfod- allwch chi uniaethu?

1.)   Mae rhywun yn anghofio sanau du, ac yn gorfod benthyg sanau gan rywun arall cyn mynd ar y llwyfan mawr (ac ar y teledu!)

2.)   Waeth faint o’r gloch mae’r athro/ athrawes eisiau ymarfer, mae rhywun bob amser yn hwyr!

3.)   Mae’r ysgolion eraill i gyd yn ymddangos yn well na’ch ysgol chi mewn rhagbrawf

4.)   Mae aros am ganlyniad rhagbrawf fel aros am ddydd ‘dolig!

5.)   Methu gadael y maes heb ymweliad â’r ffair.

6.)   Prynu ‘hoodie’ Cymraeg, er bod llwyth gennych yn barod.

7.)   Yr unig le, lle mae rhywun yn medru archebu ‘ysgytlaeth’ heb gael edrychiad od!

8.)   Rhywun yn dweud eich bod wedi cael cam.

9.)   Cael cystadleuaeth casglu frîbîs gyda’ch ffrind.

10.) Cerdded tu ôl i gamerâu teledu yn fwriadol.

11.) Gwario rhan helaeth o’ch arian yn y fan bwyd Indiaidd.

12.) Gwisgo ponsho glaw gyda hyder, fel petai’n wisg stryd fawr.

11391481_928935893795226_7726580064582463274_n

13.) Ecseitio yn lan wrth weld rhywun ar ‘Pobol y Cwm’ yn crwydro’r maes.

14.) Ysu am gael eich dewis i nôl y wobr ar y llwyfan.

15.) Ymarfer yng nghaffi Mistar Urdd a gobeithio fod pawb gwrando arnoch chi!

 

Os oes gennych chi brofiadau i ychwanegu at y rhestr, cysylltwch â ni ar Drydar: #colegcymraeg @colegcymraeg, neu dewch i ddweud wrthon ni ar stondin 101-104!