Dewis cwrs ac astudio yn y Gymraeg

Yn bendant un o’r dewisiadau mwyaf anodd am fynd i Brifysgol yw dewis pa bwnc i’w astudio. Nid ar chwarae bach mae penderfynu ar faes y byddwch yn canolbwyntio arno  am y blynyddoedd nesa wedi’r cyfan. Y cyngor gorau y galla i ei roi yw i ddewis pwnc rydych yn ei fwynhau ac sydd o wir ddiddordeb i chi.

Nes i ddewis astudio’r Gyfraith achos bo fi wastod wedi mwynhau gwylio rhaglenni cyfreithiol a ditectif e.e. Y Gwyll. Hefyd fe wnes i astudio Y Gyfraith yn y chweched dosbarth ac felly ron i’n gwbod o flaen llaw bod gyda fi ddiddordeb mawr yn y pwnc. Un tip bydden i’n rhoi i unrhyw un sy’n mynd trwy’r broses o ddewis cwrs yw i ymchwilio i fewn i’r pwnc a’r modiwlau mae’r Brifysgol yn eu cynnig er mwyn sicrhau mai dyma’r cwrs iawn i chi.

Y cam nesa oedd ystyried os oeddwn i eisiau astudio ychydig o’r cwrs yn y Gymraeg. Roedd yr ateb yn un syml i fi. Cymraeg yw’r iaith sy’n dod yn naturol i fi. Dw i wastod wedi siarad Cymraeg gyda ffrindiau a theulu a dw i’n teimlo’n fwy hyderus i ysgrifennu yn y Gymraeg. Felly wrth gwrs ron i eisiau astudio cymaint o’r cwrs â phosibl yn y Gymraeg, a bonws arall oedd derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn bendant, dw i wedi elwa llawer o astudio yn y Gymraeg. Mae’r grwpiau yn llai ac felly mae yna gyfle i ddod i nabod eich cyd-fyfyrwyr a’r darlithwyr yn well. Mae yna fwy o gymorth ar gael a dw i’n teimlo’n fwy hyderus i gynnig syniadau yn y seminarau.

Felly os ydych chi eisiau cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau da, yn ogystal â chreu cysylltiad agos gyda’r tiwtoriaid, yna cerwch amdani ac astudiwch eich cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Fyddwch chi ddim yn difaru!

Y Gymdeithas Gymraeg yn cael noson fowlio deg!
Crol Teulu gyda’r Gymdeithas Gymraeg!