Diwedd yr ail flwyddyn!

Dwi’n edrych ymlaen at yr haf! Dwi newydd orffen fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth! Mae’r flwyddyn yma wedi bod yn brysur iawn i mi ac wedi bod yn llawn digwyddiadau.

Mae bywyd prifysgol yn ffordd o fyw unigryw iawn! Rydym yn dechnegol yn ‘oedolion’, ond heb nifer o gyfrifoldebau a gallwn ni dal fynd allan a mwynhau ein hunain! Mae bywyd cymdeithasol o fewn prifysgol yn wych, er fy mod yn yr ail flwyddyn nawr dwi dal wedi gwneud ffrindiau newydd yn ystod y flwyddyn.

Mae Aberystwyth yn dref sydd ar lan y môr, ac felly rydw i a fy ffrindiau wedi mwynhau nifer o nosweithiau yn gwneud BBQ’s ar y traeth, mynd am dro ar lan y môr neu ar hyd y llwybrau cerdded ar hyd y dref. Mae’r flwyddyn hon yn y brifysgol wedi bod yn llawn antur!

Dyma lun ohona i ar lan y traeth yn gwylio’r machlud haul.
Graffiti enwog tu allan i Aberystwyth!

Rydw i’n astudio Daearyddiaeth Ddynol a Gwleidyddiaeth ac i fod yn onest, dwi yn mwynhau fy nghwrs yn fawr. Yn enwedig yn yr ail flwyddyn gan fy mod nawr wedi setlo ac wedi dod i arfer gyda bywyd prifysgol. Dwi wedi joio gwneud fy nghwrs hefyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r dosbarthiadau yn llai felly rydw i’n teimlo fy mod wedi cael mwy o siawns i ddod i nabod fy nosbarth yn well. Hefyd o ganlyniad i’r dosbarthiadau llai mae’n haws i mi i dderbyn cymorth gan fy narlithwyr ac maen nhw yna i fy helpu i unrhywbryd neu i ateb unrhyw  gwestiwn. Gan fy mod wedi bod yn gwneud y canran o fy nghwrs yn y Gymraeg rydw i wedi gallu derbyn yr ysgoloriaeth cymhelliant gan y Coleg sydd wedi bod yn fudd sylweddol i mi dros y ddwy flynedd dwethaf.

Rydw i’n edrych ymlaen nawr i’r Haf gan fod amryw o gynlluniau gen i. Ym Mehefin rydw i’n mynd i wneud profiad gwaith sydd wedi ei drefnu gan y Coleg gyda PR Deryn yng Nghaerdydd. Rydw i’n awyddus iawn i wneud hyn, gan fod y Coleg wedi trefnu hyn yn nol fy niddordebau a chynlluniau am y dyfodol. Rydw i hefyd yn gobeithio mynd i’r Eisteddfod sydd yn Sir Fôn flwyddyn yma!

Diolch am ddarllen! A chofiwch ddilyn y Coleg ar ein cyfryngau cymdeithasol.