Diwrnod arferol… anarferol!

Diwrnod arferol… anarferol!

Er bod wythnos y glas wedi gwibio heibio, mae’r annwyd a’r peswch a’r gwddw tost yn gwrthod gadael bywydau myfyrwyr ar draws y wlad mae’n siŵr. Dwi’n un o’r dioddefwyr hynny sy’n cadw stoc o facynon wrth fy ngwely a pharacetamols ar fy nesg.

Ond, mae rhywbeth eithaf cysurlon am y ‘freshers flu’. Dyma atgof o wythnos o gyfarfod â phobl hen a newydd, canu ar dop ein lleisiau ac yfed gwin tan oriau mân y bore. Ac fel myfyrwraig yn yr ail flwyddyn, wythnos hollol wahanol oedd hi eleni i’r wythnos gychwynnol llynedd. Eleni, ry’m ni’n gyfarwydd â strydoedd lliwgar Caerdydd ac mae’r criwiau ffrindiau wedi’u sefydlu.

Mae wythnos y glas fel breuddwyd. Breuddwyd ddi-ddarlithoedd a ddi-ebyst lle mae’r dydd yn troi’n nos a’r nos yn troi’n ddydd. Ac er bod llawer o alcohol yn pylu’r cof ychydig, dwi wedi ceisio cofio sut treuliais ddiwrnod arferol yn ystod yr wythnos.

 

10:00yb – Codi. Rhan fwyaf o’r amser, byddai ambell ffrind wedi aros draw gan fod cael ‘sleepovers’ yn rhan o’r hwyl! Gossip sydyn, edrych trwy luniau doniol o’r noson flaenorol a chwerthin ar ein helyntion.

 

1:00yp– Cawod, gwisgo a chlirio’r pecynnau têcawe o’m hystafell. Dyma’r cyfnod lle mae’r pen tost yn gwaethygu!

 

3:00yp – Cinio. Dwi’n mwynhau coginio adref ond dwi ofn ceisio gyda chegin fel sydd yn ein tŷ ni eleni (efallai ichi weld cipolwg o’r palas hwn ar fideo Hansh!). Felly, os ydw i’n rhy ddiog i luchio wrap a chaws at ei gilydd, af gyda fy ffrindiau am ginio bach neis yng Nghaerdydd.

 

5:00yh – Nap. Dwi’n un sy’n hoffi fy nghwsg.

 

7:00yh – Dechrau paratoi. Gwnaf fy ngholur a’m gwallt i gyfeiliant Radio Cymru ac fe wnâi drio tua 10 gwisg wahanol cyn dod i benderfyniad.

 

8:30yh – Dechrau ar y ‘predrinks’. Gwin gwyn i ddechrau bob tro ond gall ambell noson fynd ar drywydd hollol wahanol. Fel arfer, daw pobl i’n tŷ ni neu awn i dy arall yn Cathays.

 

11:00yh – Allan. Efallai yn ymddangos yn hwyr ond dyma pryd mae’r clybiau nos ar eu gorau!

 

3:00yb– Gall hyn amrywio ond fel arfer, pan ddaw 3 o’r gloch – dwi ishe bwyd ac ishe siarad â phobl yn hytrach na cheisio dawnsio. Têcawe wedyn cyn mynd adre.

 

Ac mae’r cylch dieflig yn dechrau eto. Ond, ni fuaswn i’n newid yr wythnos wahanol hon am y byd!